Gå direkt till innehållet
Valikko

Företagsinteckningar fastställts i år för nästan 17,7 miljarder euro

Patent- och registerstyrelsen (PRS) fastställde företagsinteckningar för nästan 17,7 miljarder euro i januari–mars 2022. Under motsvarande period i fjol var beloppet 4,1 miljarder euro.

Under hela förra året fastställdes företagsinteckningar för 41,4 miljarder euro.

I företagsinteckningsregistret finns närmare 70 000 företag som har giltiga företagsinteckningar. År 2019 var antalet cirka 67 000.

Vad är en företagsinteckning?

Företagsinteckning kan endast sökas för företag som har antecknats i handelsregistret.

Lös egendom som tillhör företaget och som ingår i näringsverksamheten kan intecknas och pantsättas till säkerhet för fordran utan att besittningen överlåts.

Intecknad egendom får överlåtas och användas på det sätt som normal näringsverksamhet kräver, dvs. regelmässigt varuutbyte eller nödvändig förnyelse av egendom i näringsverksamheten är möjligt.

En företagsinteckning gäller utan förnyelse tills den dödas. Företagsinteckning kan sökas av företag eller borgenärer.

I informationstjänsten Virre kan du kontrollera om företagets bokslut har registrerats i handelsregistret. I Virre kan du också köpa och skriva ut ett elektroniskt gravationsbevis.

Läs mer om företagsinteckningar på vår webbplats.

För mer information kontakta

Eija Lanne
jurist
Patent- och registerstyrelsen
Tfn mån–fre 050 528 8714

Utskriftsversion Uppdaterad 03.05.2022