WIPO ST.26 – ny standard för sekvenslistor i patentansökningar

WIPOs nya standard och motsvarande ändringar i PCT-reglerna träder i kraft den 1 juli 2022.

Om en nationell eller internationell patentansökan som lämnats in till Patent- och registerstyrelsen (PRS) omfattar biosekvenser, ska en sekvenslista ingå i beskrivningsdelen. Från den 1 juli 2022 ska sekvenslistan utformas i XML-format (eXtensible Markup Language) enligt den nya standarden ST.26. Den nya standarden ersätter den tidigare standarden ST.25.

Världsorganisationen för immaterialrätt WIPO har i samarbete med patentverken utvecklat mjukvaran WIPO Sequence. Med hjälp av mjukvaran kan sökande förbereda sekvenslistor i enlighet med ST.26. Du kan ladda ner mjukvaran på WIPOs webbplats. Läs mer och ladda ner mjukvaran WIPO Sequence på WIPOs webbplats (på engelska).

Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen

Efter att den nya standarden har trätt i kraft, kontrollerar vi sekvenslistorna i patentansökan i samband med den formella granskningen. Om vi upptäcker problem i sekvenslistan, kontaktar vi sökanden.

Ändringar i 11 § i patentbestämmelserna

Även 11 § i patentbestämmelserna ändras för att den ska stämma överens med standarden. Paragrafen från och med den 1 juli 2022:

”Om ansökan omfattar en sekvens av tio eller fler på varandra följande, exakt definierade nukleotider eller en sekvens av fyra eller fler på varandra följande, exakt definierade aminosyror, ska i beskrivningen ingå en sekvenslista över dessa som är utformad enligt WIPO:s standard ST.26. Sekvenslistan ska lämnas in på det sätt som anges i standard ST.26.

Om beskrivningen också omfattar en sekvenslista i annan form, ska den motsvara sekvenslistan enligt ST.26.”

Ytterligare information om den nya standarden:

"WIPO Standard ST.26" (pdf) på WIPOs webbplats på engelska.

Europeiska patentverkets meddelande om sekvenslistorna den 9 december 2021 på EPO:s webbplats på engelska. 


För mer information kontakta:
Jani Päiväsaari
Byråchef
Tfn 029 509 5842
E-post: fornamn.efternamn@prh.fi


Utskriftsversion
Uppdaterad 16.06.2022