Gå direkt till innehållet
Meny

EPO meddelar: Vätepatent går mot teknologier inom ren energi

Europeiska patentverket EPO har tillsammans med Internationella energirådet (International Energy Agency, IEA) publicerat en undersökning om väterelaterade innovationer.

Rapporten "Hydrogen patents for a clean energy future" använder data som insamlats om internationella patentfamiljer (international patent families, IPFs) för att ge en heltäckande och tidsenlig översikt av utvecklingsläget för väteteknologibaserade lösningar.

Undersökningens väsentligaste resultat blev följande:

  • Väterelaterade innovationer går mot lösningar med låga emissioner. I fråga om lösningarna håller Europa och Japan på att ta den ledande rollen, medan USA håller på att förlora sin ställning. Vad gäller elektrolysanläggningars tillverkningskapacitet håller Europa på att få försprång mot konkurrenterna.
  • Tyskland (11 %), Frankrike (6 %) och Nederländerna (3 %) toppar de europeiska länderna i patentering av väteteknologirelaterade lösningar. Efter Tyskland, Frankrike och Nederländerna utgörs Europas tio i topp av Storbritannien, Schweiz, Danmark, Italien, Österrike, Finland och Belgien.
  • I fråga om lösningar för slutanvändare fortsätter bilindustrin som det främsta intresset hos innovatörer. Inom andra områden, såsom lösningar relaterade till långfärdstrafik, kraftverk och tung industri, ska ansträngningarna ännu ökas.
  • Nystartade företag med väteteknologirelaterade patent samlade under det senaste årtiondet över hälften av riskkapitalinvesteringarna på nästan 10 miljarder euro som gjorts i företag inom området.


Du kan läsa hela studien på EPOs webbplats på engelska.Öppnas i en ny flik


Utskriftsversion Uppdaterad 12.01.2023