Gå direkt till innehållet
Meny

ANM meddelar: Regeringen föreslår ökad öppenhet om stora företags och börsbolags hållbarhetskonsekvenser

Regeringen lämnade till riksdagen sin proposition med förslag till ändring av bokföringslagen och revisionslagen samt vissa lagar som har samband med dem den 28 september 2023. Genom de föreslagna lagarna genomförs EU-direktiv om företagens hållbarhetsrapportering

Uppgifter om såväl konsekvenserna för miljön, de mänskliga rättigheterna som andra sociala frågor ska årligen publiceras i den hållbarhetsrapport som ska ingå i företagets verksamhetsberättelse.

Det nya direktivet gäller börsbolag och stora aktiebolag.

Det nya direktivet innehåller också ett krav på digital form, dvs. den hållbarhetsrapport som ska ingå i verksamhetsberättelsen ska lämnas digitalt. Regeringen föreslår att kravet på digital form utsträcks på nationell nivå till att gälla också bokslutet för att det i fortsättningen ska vara möjligt att behandla och använda dessa handlingar på ett enhetligt sätt.

Läs meddelandet på arbets- och näringsministeriets webbplats.Öppnas i en ny flik

Utskriftsversion Uppdaterad 28.09.2023