Gå direkt till innehållet
Meny

EPO och EUIPO meddelar: Immateriella rättigheter ökar nystartade företags förmåga att anskaffa kapital

Europeiska patentverket (EPO) och Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) publicerade den 17 oktober 2023 en gemensam studie som belyser i vilken grad patent och varumärken kan bidra till framgång för europeiska nystartade företag. Rapporten visar att nystartade företag som har dessa immateriella rättigheter under sin inledande såddfas eller tidiga tillväxtfas i genomsnitt har upp till 10,2 gånger större sannolikhet att säkra finansiering.

Äganderätt till immateriella rättigheter i olika länder

Det finns stora skillnader i användningen av immateriella rättigheter mellan de europeiska länderna. Finland och Frankrike har med 42 procent vardera den största andelen nystartade företag som ansökt om patent eller varumärken. Nystartade företag baserade i Tyskland (40 procent), Österrike (40 procent), Italien (39 procent), Norge (37 procent), Sverige (34 procent), Danmark (34 procent), Schweiz (32 procent) och Tjeckien (31 procent) ansöker i genomsnitt (29 procent) om flest immateriella rättigheter.

Att inneha immateriella rättigheter ökar nystartade företags förmåga att anskaffa kapital, särskilt för djupteknikbranscher med större kapitalbehov. Biotekniksektorn är ledande i användningen av patent och varumärken: nästan hälften av de nystartade företagen inom sektorn ansöker om dessa grundläggande rättigheter.

Grunden för den moderna ekonomin

I det komplicerade landskapet av nystartade företag framstår patent och varumärken som viktiga instrument för konkurrenskraften. 

Patent ger dessa framväxande företag en viktig rättighet: möjligheten att hindra andra från att tillägna sig deras banbrytande teknik. Detta skyddar inte bara deras innovativa försprång utan ger dem också en strategisk fördel på marknaden.

Varumärken fungerar som en rättslig skyddsåtgärd och stärker investeringarna i immateriella tillgångar. Dessa särskiljande symboler eller namn blir, när de skyddas rättsligt, ett effektivt värn mot intrång i nystartade företags varumärkesidentitet.

Läs mer om studien på engelska: epo.org/startup-financeÖppnas i en ny flik


Utskriftsversion Uppdaterad 17.10.2023