Gå direkt till innehållet
Meny

Europeiska patentverket meddelar: Nestes finländska team finalister i European Inventor Award

Enligt Internationella energirådet (IEA) orsakar trafiken årligen uppskattningsvis 7,3 biljoner CO2-ton i utsläpp världen runt. Det här motsvarar ungefär 20 procent av alla globala CO2-utsläppen. Dessutom uppskattar IEA att medeltunga och tunga lastbilar samt flygtrafiken ansvarar för 30 procent av trafikutsläppen. Den globala produktionen av växthusgaser ska minskas för att säkerställa en mer hållbar framtid och att dämpa inverkan av klimatförändringen.

Nestes finländska team har varit med i att utveckla en innovativ process där avfall och restprodukter konverteras till förnybara produkter för väg- och flygtrafiken samt andra sektorer. Teamet består av Pia Bergström, Annika Malm, Jukka Myllyoja, Jukka-Pekka Pasanen och Blanka Toukoniitty. Det finländska teamet har valts till finalen i kategorin Industry i tävlingen European Inventor Award år 2023 som bevis på uppskattning av sitt lovande arbete.

Teamet valdes till finalen bland över 600 kandidater.

Renare och effektivare bränsle

De finländska innovatörerna har varit med i att utveckla Nestes NEXBTL-teknologi och därtill anknutna processer. Med hjälp av processerna konverteras många slags förnybara fetter och oljor till högkvalitativa förnybara produkter.

En lösning som producerats med hjälp av den här teknologin är Neste MY Förnybar Diesel. Lösningen är förenlig med alla dieselmotorer och den kan minska till och med 75–95 % av växthusgasutsläppen jämfört med fossil diesel (calculation methods: EU RED II 2018/2001/EU for Europe and US California LCFS for the US). Neste MY Förnybart Flygbränsle (Sustainable Aviation Fuel) kan ersätta fossilt flygbränsle och kan som oblandat minska under bränslets livscykel växthusgasutsläpp till och med 80 % jämfört med fossilt flygbränsle (calculation method: CORSIA).

För att framställa sina förnybara produkter använder Neste många olika slags globalt anskaffade råvaror, såsom animaliskt fettavfall, använt stekfett samt avfall och restprodukter från produktionen av vegetabiliska oljor. Att konvertera olika slags avfall och restprodukter till rena kolväten förutsätter många olika faser. I den första fasen tas föroreningarna bort från råvarorna i förbehandlingsprocessen före raffinering i en katalytisk process där oljor och fetter från förnybara källor konverteras till rena kolväten. Därefter isomeriseras kolväten för att finslipa egenskaper hos slutprodukter, såsom diesel och flygbränsle. I processen delas sammansättningen av rena kolväten för att skapa de önskade egenskaperna. Den här fasen säkerställer att flyg- eller bilmotorn fungerar smidigt också i kalla förhållanden.

För tillfället producerar Neste årligen ungefär 3,3 miljoner ton förnybar diesel och andra förnybara produkter. Neste planerar att öka produktionskapaciteten till 5,5 ton före utgången av 2023. Bolaget planerar också att introducera flytande plastavfall som drop-in-råvara för petrokemiindustrin.

Innovation i samarbete

Innovation omfattar organisationen och nätverken för samarbetspartners. Med i samarbetet är kemister, ingenjörer, forskare, professionella inom produktutveckling och sakkunniga i förnybara råvaror.

Blanka Toukoniitty berättar om disruptiva idéer:

”Vad som helst är möjligt, och det omöjliga kräver bara mer tid. Vi trodde på vår idé och arbetade mycket hårt för den. Vid stunder av svårigheter och misstro är det viktigt att koncentrera sig på sitt mål. Forsknings- och utvecklingsarbete kräver tålamod, och man ska bara fortsätta framåt.”

Pia Bergström, som är magister i organisk kemi, arbetade tidigare som forskare vid Neste och är nuförtiden Senior Feedstock Specialist.

Annika Malm har diplomingenjörsexamen i kemisk teknik. Hon har varit forskare vid Neste och arbetar nuförtiden med utnyttjande av råvaror.

Jukka-Pekka Pasanen, som har diplomingenjörsexamen i bio- och livsmedelsteknik, forskar i processer av förnybara bränslen samt råvaror.

Jukka Myllyoja är utbildad synteskemist och en erfaren FoU-sakkunnig med över 30 års erfarenhet av teknologiutveckling vid Neste.

Blanka Toukoniitty, doktor i kemisk teknik, har en bred kännedom om utvecklingsarbetet av värdekedjor med anknytning till att skapa värdefulla produkter av förnybara råvaror och råvaror inom cirkulär ekonomi.

Jukka Myllyoja beskriver utmaningen och hela teamets motivation att minska växthusgasutsläppen som orsakas av transport:

”Klimatförändringen är en enorm utmaning. Alla möjliga lösningar behövs för att minska trafikens växthusgasutsläpp, och ingen enskild teknologi kan lösa problemet. Vi måste utnyttja alla möjligheter och olika vägar för att bli av med energisektorer som använder fossil råolja och stenkol.”

Pia Bergström tillägger: ”Vi är en föregångare inom förnybara bränslen. Vi har ofta varit tvungna att hitta lösningar på utmaningar – eller egentligen på möjligheter. Bakom vår innovativitet och framgång ligger massor med hårt arbete, utmärkta kollegor, talang och bra tur.”

En oberoende internationell jury valde Nestes team till finalen. Vinnarna av European Inventor Award 2023 presenteras i ett hybridevenemang i Valencia i Spanien den 4 juli 2023. Ceremonin sänds ut på nätetÖppnas i en ny flik och är öppen för alla.

Läs mer om innovationens inverkan, teknologin och innovatörernas bakgrund.Öppnas i en ny flik

Mediekontakt

European Patent Office
Luis Berenguer Giménez Principal Director Communication / EPO spokesperson
EPO press desk
press@epo.org
Tfn. +49 89 23991833

European Inventor Award

European Inventor Award är ett av Europas mest uppskattade innovationspriser. Priset som det europeiska patentverket (EPO) lanserade år 2006 uppskattar individer och team som kommit fram till lösningar på några av vår tids största utmaningar. Finalisterna väljs av en självständig jury. Juryn består av tävlingens tidigare finalister. Juryn granskar förslag utgående från deras teknologiska progressivitet, social och hållbar utveckling och ekonomisk förmögenhet. Alla innovatörer måste ha beviljats ett europeiskt patent för sina uppfinningar.

Läs mer om de olika kategorierna, priserna, urvalskriterierna och prisgalan som ordnas som direktuppspelning den 4 juli 2023.Öppnas i en ny flik

Europeiska patentverket (EPO)

Europeiska patentverketÖppnas i en ny flik är en av Europas största offentliga tjänsteinstitutioner med ungefär 6 300 anställda. Dess huvudkontor ligger i München. Därutöver har EPO kontor i Berlin, Bryssel, Haag och Wien. Med hjälp av EPO:s centraliserade sätt att bevilja patent får innovatörer ett högklassigt patentskydd för sina uppfinningar i alla av EPO:s 44 medlemsländer. Inom de här ländernas marknadsområde bor sammanlagt över 700 miljoner människor. Dessutom är EPO världens ledande förvaltare av patentdatabaser och en myndighet som är specialiserad i patentsökning.

Utskriftsversion Uppdaterad 24.05.2023