Gå direkt till innehållet
Meny

PRS stärker nordiskt patentsamarbete

Den 22 mars 2023 undertecknade Patent- och registerstyrelsen (PRS) ett samförståndsavtal med svenska Patent- och registreringsverket (PRV) och Nordiska Patent Institutet (NPI), som är en samarbetsorganisation mellan patentmyndigheterna i Danmark, Norge och Island, för att stärka samarbetet inom patenteringstjänster.

Ett gemensamt mål är att skapa en mer fruktbärande miljö i Norden för företag, forskningsinstitut och uppfinnare som skapar ny teknologi.

Samförståndsavtalet omfattar tre huvudsakliga mål:

  • PRS, PRV och NPI är alla granskande myndigheter i det internationella PCT-systemet, som administreras av Världsorganisationen för intellektuell äganderätt (WIPO), och därför kommer dessa organisationer att samarbeta närmare inom WIPO.
  • På motsvarande sätt kommer det nordiska samarbetet att utvecklas i Europeiska patentorganisationen EPOrg som ansvarar för det nuvarande europeiska patentsystemet och det kommande enhetliga patentsystemet.
  • Därtill kommer kontoren att samarbeta i frågor som gäller handläggning och prövning av patentansökningar till exempel genom att skapa systematiska sätt för att dela bästa praxis med varandra.


Bild: Nordic Patent Institute

Generaldirektörerna för de nordiska patentkontoren från vänster:

Kathrine Myhre (NIPO, Norge)
Peter Strömbäck (PRV, Sverige)
Borghildur Erlingsdottir (ISIPO, Island)
Antti Riivari (PRS, Finland)
Sune Stampe Sorensen (DKPTO, Danmark)

För ytterligare information kontakta
Jorma Lehtonen
Kundrelationschef
Tfn 029 509 5904

Utskriftsversion Uppdaterad 29.03.2023