Handläggningstider för varumärkesansökningar

Handläggningstiden för en ansökan beror på om det finns eventuella brister i ansökan eller eventuella hinder för registrering och hur snabbt du svarar på våra förelägganden.

Med handläggningstid avses den tid som löper från det att ansökan har tagits emot av oss till dess att vi har registrerat den. Om ansökan inte genast kan registreras, avses med handläggningstid den tid inom vilket vi skickar ett föreläggande.

Handläggningstiden är en uppskattning som kan ändras beroende på omständigheterna.

Den genomsnittliga handläggningstiden för nationella varumärken är cirka 1 månad (situationen februari 2021).

Den genomsnittliga handläggningstiden för designering av en internationell registrering är 0,6 månad (situationen februari 2021).

Den genomsnittliga tiden för att en ansökan angående ett registrerat varumärke tas upp till handläggning är två veckor från att ansökan lämnats in (situationen februari 2021).

Observera att det sökta varumärket får skydd från ansökningsdagen gentemot varumärkesansökningar som lämnas in senare.

Utskriftsversion
Uppdaterad 07.07.2021