Ledning

Besöksadress
Sörnäs strandväg 13 C, Helsingfors

Postadress
00091 PRH

Faktureringsadress
PB 7039, 01051 LASKUT

Telefon
029 509 5000

E-post
fornamn.efternamn@prh.fi
De skandinaviska bokstäverna å, ä och ö ersätts med a, a och o.

Generaldirektör
Antti Riivari


029 509 5973

Generaldirektörens sekreterare
Tuula Hirvonen


029 509 5436
040 504 5058

Överdirektör
Eero Mantere

029 509 5511
040 569 5559
ICT-utvecklingsdirektör
Sari Kuisma-Kari

029 509 5562
040 772 5339
Teknisk chef
Sakari Karstu
029 509 5650
040 754 2282

Personalchef
Nina Haavisto

029 509 5555
050 5705 104
Ekonomichef
Pekka Heikkinen

029 509 5463
040 505 3571
Direktör
Anna Lauttamus-Kauppila
029 509 5800
050 563 5724
Direktör
Liisa Räsänen
029 509 5467
040 846 9926
Direktör
Jorma Hanski
029 509 5444
040 513 2187
Direktör
Riikka Harjula
029 509 5921
050 525 8076
Utskriftsversion
Uppdaterad 08.12.2017