Ledning

Besöksadress

Sörnäs strandväg 13 B, Helsingfors

Postadress

Patent- och registerstyrelsen
00091 PRH

Telefon

029 509 5000

E-post

fornamn.efternamn@prh.fi
De skandinaviska bokstäverna å, ä och ö ersätts med a, a och o.

Generaldirektör
Antti Riivari
029 509 5973
Generaldirektörens sekreterare
Tuula Hirvonen
029 509 5436
040 504 5058
Överdirektör
Eero Mantere
029 509 5511
040 569 5559
ICT-utvecklingsdirektör
Sari Kuisma-Kari
029 509 5562
040 772 5339
Teknisk chef
Sakari Karstu
029 509 5650
040 754 2282
Personalchef
Nina Haavisto
029 509 5555
050 570 5104
Ekonomichef
Pekka Heikkinen
029 509 5463
040 505 3571
Direktör
Anna Lauttamus-Kauppila
029 509 5800
050 563 5724
Direktör
Liisa Räsänen
029 509 5467
040 846 9926
Direktör
Jorma Hanski
029 509 5444
040 513 2187
Controller för PRS
Riikka Harjula
029 509 5921
050 525 8076
Utskriftsversion
Uppdaterad 21.09.2020