Kontaktinformation för revisionstillsynsenheten

Besöksadress
Sörnäs strandväg 13 C, Helsingfors

Postadress
00091 PRH

Telefonnummer
029 509 5000

E-post
tilintarkastusvalvonta@prh.fi
laatu.tilintarkastusvalvonta@prh.fi
fornamn.efternamn@prh.fi
De skandinaviska bokstäverna å, ä och ö ersätts med a, a och o.

Skyddad e-post: se våra anvisningar nedan.

Personal

Direktör för revisionstillsyn
Riikka Harjula, tfn 029 509 5921, 050 525 8076

Specialplanerare
Anja Ilkko-Virtanen, tfn 029 509 5512, 050 576 1937

Kvalitetssäkring

Chef
Maria Koivusalo, tfn 029 509 5847, 050 308 4812

Sakkunnig, kvalitetssäkring
Jaakko Hovi, tfn 029 509 5010, 050 511 1953

Sakkunnig, kvalitetssäkring
Pekka Parviainen, tfn 029 509 5243, 050 430 2341

Sakkunnig, kvalitetssäkring
Kirsi Sova, tfn 029 509 5019, 050 413 8175

Sakkunnig, kvalitetssäkring
Riitta Ylipiha, tfn 029 509 5021, 050 301 6918

Assistent
Riikka Myllylä, tfn 029 509 5013, 050 301 3667

Undersökningsärenden och lagenlighetsövervakning

Chef
Kristiina Borg, tfn 029 509 5020, 050 513 1103

Ledande sakkunnig
Pasi Horsmanheimo, tfn 029 509 5860, 050 435 8962

Jurist
Pekka Virtamo, tfn 029 509 5302, 050 401 5659

Godkännande och registrering av revisorer

Chef
Hanna Kattainen, tfn 029 509 5859, 050 573 0150

Planerare
Heidi Haukkala, tfn 029 509 5603, 050 575 1564

Planerare
Annika Mäki, tfn 029 509 5029, 050 302 0679

Assistent
Anne Aapro, tfn 029 509 5014, 050 575 3909

Skyddad e-post

Du kan skicka skyddad e-post till Patent- och registerstyrelsen (PRS) på https://turvaposti.prh.fi/:

  1. Skriv din e-postadress efter "Avsändare" och klicka på "Fortsätt".
  2. Registrera din e-postadress genom att klicka på "Registrera". Tjänsten skickar sedan en länk till din e-postadress.
  3. Logga in på din e-post och klicka på den skickade länken för att kunna skriva ett skyddat meddelande.
  4. Välj "Revisionstillsyn" som mottagare och klicka på "Färdig".
  5. Skriv ditt meddelande.
  6. Klicka på "Sänd".


Utskriftsversion
Uppdaterad 09.02.2018