Kontaktinformation för revisionstillsynsenheten

Besöksadress
Sörnäs strandväg 13 C, Helsingfors

Postadress
00091 PRH

Telefonnummer
029 509 5000

E-post
tilintarkastusvalvonta@prh.fi
laatu.tilintarkastusvalvonta@prh.fi
fornamn.efternamn@prh.fi
De skandinaviska bokstäverna å, ä och ö ersätts med a, a och o.

Använd skyddad e-post om ditt ärende ens i minsta mån är konfidentiellt. Läs mer om skyddad e-post.

Personal

Direktör för revisionstillsyn
Riikka Harjula, tfn 029 509 5921, 050 525 8076

Kvalitetssäkring

Chef
Maria Koivusalo, tfn 029 509 5847, 050 308 4812

Sakkunnig, kvalitetssäkring
Jaakko Hovi, tfn 029 509 5010, 050 511 1953

Sakkunnig, kvalitetssäkring
Otto Korpinen, tfn 029 509 5005, 050 431 2268

Sakkunnig, kvalitetssäkring
Terhi Koski-Hämäläinen, tfn 029 509 5014, 050 911 3543

Sakkunnig, kvalitetssäkring
Henri Rantanen, tfn 029 509 5025, 050 466 2289

Sakkunnig, kvalitetssäkring
Mikko Valtonen, tfn 029 509 5031, 050 575 6860

Sakkunnig, kvalitetssäkring
Riitta Ylipiha, tfn 029 509 5021, 050 301 6918

Planerare
Riikka Myllylä, tfn 029 509 5013, 050 301 3667

Undersökningsärenden och lagenlighetsövervakning

Chef
Kristiina Borg, tfn 029 509 5020, 050 513 1103

Ledande jurist
Pasi Horsmanheimo, tfn 029 509 5860, 050 435 8962

Jurist
Silvia Laitila, tfn 029 509 5045, 050 477 7177

Jurist
Jaakko Mikkilä, tfn 029 509 5305, 0505746718

Jurist
Pekka Virtamo, tfn 029 509 5302, 050 401 5659

Godkännande och registrering av revisorer

Chef
Hanna Kattainen, tfn 029 509 5859, 050 573 0150

Planerare
Tuuli Calonius-Pitkänen, tfn 029 509 5578, 050 466 2803

Planerare
Annika Mäki, tfn 029 509 5029, 050 302 0679
Utskriftsversion
Uppdaterad 21.12.2018