Gå direkt till innehållet
Valikko

Frågor och svar

F: När kan jag söka företagsinteckning?

S: Näringsidkaren ska vara antecknad i handelsregistret. Enbart FO-numret räcker inte. Som aktiebolagsstiftare kan du till exempel inte söka företagsinteckning även om bolaget är under behandling i handelsregistret och du har fått ett FO-nummer.

F: Ska jag betala avgifter i anslutning till företagsinteckning på förhand eller först när ärendet har avgjorts?

S: Vi fakturerar avgifter i anslutning till företagsinteckningar i efterhand.

F: Hur stor är räntan och indrivningskostnaderna, och ska jag anmäla dem?

S: Borgenären och gäldenären avtalar sinsemellan om detta. Det är ingen obligatorisk uppgift.

F: En firmaändring (ändring av företagsnamn) av det företag som söker företagsinteckning är under behandling. Påverkar det ansökan om företagsinteckning?

S: Vi behandlar ansökan om företagsinteckning, och om den nya firman (företagsnamnet) registreras, utfärdas inteckningsbevisen i den nya firmans namn.

F: Vad är behandlingsavgiften för ett eller flera skuldebrev?

S: Du kan söka företagsinteckning för ett skuldebrev eller du kan dela den på flera skuldebrev (prioritet måste anges). Skuldebrevens antal påverkar inte ansökningsavgiften.

F: Ska jag anmäla skuldebrevsinnehavaren vid sökning av företagsinteckning?

S: Innehavaren och adressen ska alltid anmälas om det är borgenären som söker företagsinteckning. Om företaget självt söker företagsinteckning, behöver inte innehavaren anmälas. Företaget självt kan inte antecknas i registret som innehavare av en företagsinteckning som riktas på det egna företaget.

F: Ska jag numrera skuldebreven?

S: Om ansökan innehåller endast ett skuldebrev, kan det antingen vara numrerat eller onumrerat. Om ansökan innehåller flera skuldebrev, ska de numreras. Kunden ska använda löpande numrering.

F: Hur dödas företagsinteckningen?

S: Kunden ska lämna in en ansökan om dödande. Ansökan kan vara fritt formulerad eller du kan använda ett ansökningsformulär som kan skrivas ut på PRS webbplats. Bifoga alltid pantskuldebreven i original eller tingsrättens beslut om dödande av en handling.

F: Vad ska företaget göra om det vill lägga ner näringsverksamheten, men har företagsinteckningar som är i kraft?

S: Om företaget har företagsinteckningar som är i kraft, kan näringsverksamheten inte läggas ner förrän företagsinteckningarna har dödats. Företagaren ska lämna in en ansökan om dödande av företagsinteckning och bifoga pantskuldebreven i original. Det lönar sig också att företagaren kontaktar inteckningsinnehavaren eller kreditgivaren.

F: Bolaget vill döda företagsinteckningen men de ursprungliga pantskuldebreven har försvunnit. Vad ska bolaget göra?

S: Om bolaget inte kan hitta skuldebreven någonstans, ska handlingarna dödas i tingsrätten. Därefter kan företagsinteckningen dödas vid PRS. I ansökan om dödande vid PRS ska bolaget då bifoga en bestyrkt kopia av tingsrättens beslut med vilket pantskuldebrevet har dödats.

F: Kan företagsinteckningen dödas om inteckningsbeviset för pantskuldebrevet saknas?

S: Företagsinteckningen kan dödas utan ett separat inteckningsbevis som bilaga till pantskuldebrevet. Vi ber då företagaren lämna in en skriftlig redogörelse om orsaken till att inteckningsbeviset saknas (i vanliga fall rivet, förstört, bränt eller annars försvunnet).
Dessutom ska ansökan om dödande och pantskuldebrevet bifogas i original som vanligt.
Obs! Om pantskuldebrevet har försvunnit, kan vi inte döda inteckningen förrän det försvunna pantskuldebrevet har dödats i tingsrätten.

F: Vad ska bolaget göra om flera än ett av de bolag som deltar i fusionen har företagsinteckningar?

S: Om flera än ett bolag som deltar i fusionen har företagsinteckningar, ska bolaget lämna in en ansökan om reglering av företagsinteckningarnas inbördes förmånsrättsordning eller så ska företagsinteckningarna dödas så att endast ett deltagande bolag har företagsinteckningar som är i kraft. Se vår anvisning för att ändra inbördes förmånsrättsordning.

F: Vad ska det ursprungliga bolaget göra om det har företagsinteckningar?

S: Om det ursprungliga bolaget har gällande företagsinteckningar, ska man avtala om deras riktande och förmånsrätt eller inteckningarna ska dödas.

F: Vad är ett gravationsbevis och hur kan jag beställa det från PRS?

S: Gravationsbeviset innehåller uppgifter om företagets inteckningar som är antecknade i företagsinteckningsregistret. I PRS elektroniska informationstjänst Virre kan du ta del av uppgifterna i företagsinteckningsregistret. Du kan köpa gravationsbevis på virre.fi.Öppnas i en ny flik

Obs! Utdrag och intyg som avser fastigheter, bland annat gravationsbevis, tillhandahålls inte av PRS utan av Lantmäteriverket. Gå till Lantmäteriverkets webbplats.Öppnas i en ny flik.Öppnas i en ny flik