Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Yhtiökokouskutsun ilmoittaminen rekisteröitäväksi

Yhtiökokous päättää asunto-osakeyhtiölain mukaisesta

  • selvitystilasta ja kiinteistön tai rakennuksen tai niiden käyttöoikeuden luovuttamisesta
  • purkamisesta ja uusrakentamisesta.

Kokouskutsusta täytyy tehdä ilmoitus kaupparekisteriin.

Milloin ilmoitat?

Tee ilmoitus aikaisintaan neljä kuukautta ja viimeistään kahta kuukautta ennen yhtiökokousta. Ilmoituksen on oltava perillä PRH:ssa määräajassa.

Miten ilmoitat?

Voit tehdä ilmoituksen vain paperilomakkeilla. Käytä Y4-lomaketta ja liitelomaketta 13. Tutustu ensin Y4-lomakkeen täyttöoppaaseen.

Avaa: Y4-lomakkeen täyttöopasAvautuu uuteen välilehteen

Sen jälkeen täytä ja tulosta Y4-lomake ja liitelomake 13.

Avaa: Y4-lomake (pdf, 0.3 MB) ja liitelomake 13 (pdf, 1.1 MB)

Ilmoita kokouskutsu rekisteröitäväksi liitelomakkeen 13 sivulla 7 kohdassa "Muuta rekisteriin ilmoitettavaa / rekisteristä poistettavaa".

Mitä liitteitä?

Liitä ilmoitukseen yhtiökokouskutsu ja kuitti käsittelymaksusta.

Kuka allekirjoittaa ilmoituksen?

Joku hallituksen jäsenistä tai isännöitsijä allekirjoittaa Y4-lomakkeen.

Hallituksen varsinainen jäsen tai isännöitsijä voi valtuuttaa ulkopuolisen henkilön tekemään ilmoituksen. Kun valtuutettu allekirjoittaa ilmoituksen, liitä mukaan yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna kopiona tai avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä.

Mitä ilmoittaminen maksaa?

Ilmoitus maksaa 50 euroa.

Maksa käsittelymaksu ennen ilmoituksen lähettämistä ja liitä kuitti ilmoitukseen. Lue lisää maksuohjeista.

Lisätietoa lainsäädännöstä

Asiasta säädetään asunto-osakeyhtiölain 6 luvun 20 §:ssä. Lue lisää Finlex –säädöstietopankista.Avautuu uuteen välilehteen

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 01.01.2024