Yhdistyksen perustamisilmoitus kaupparekisteriin

Aatteellisen yhdistyksen on tehtävä perustamisilmoitus kaupparekisteriin, jos se harjoittaa elinkeinotoimintaa ja sillä on tätä toimintaa varten:

 • pysyvä toimipaikka tai
 • palveluksessaan vähintään yksi työntekijä.

Kaupparekisterillä on yhteinen ilmoitusmenettely verohallinnon kanssa. Samalla lomakkeella voi ilmoittaa kaupparekisterin lisäksi tiedot verohallinnon rekistereihin.

Yhdistyksen Y-tunnus

Yhdistys saa Y-tunnuksen ilmoittautuessaan kaupparekisteriin tai verohallinnon rekistereihin. Lue lisää yhdistyksen Y-tunnuksesta.

Kaupparekisteri-ilmoitus

Lomakkeet

 • Lomake Y1 ja liitelomake 12
 • Lomake Y4 ja liitelomake 12 , jos yhdistyksellä on jo y-tunnus
 • Lomakkeen allekirjoittaa aatteellisen yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja tai hänen valtuuttamansa henkilö.
 • Kun valtuutettu allekirjoittaa ilmoituksen, liitetään mukaan avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä tai yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna jäljennöksenä.

Lomakkeella ilmoitettavat asiat

 • jos yhdistyksellä on jo y-tunnus, ilmoittakaa y-tunnus lomakkeen Y4 ensimmäisellä sivulla
 • yhdistyksen toiminimi (Toiminimen tulee sisältää yhdistyksen yhdistysrekisteriin merkitty nimi. Lisätietoja toiminimestä.)
 • yhdistyksen elinkeinotoiminnan laatu (Huom! Toimintaa, joka on määritelty säännöissä yhdistyksen tarkoitukseksi, ei voida ilmoittaa kaupparekisteriin yhdistyksen elinkeinotoiminnan laaduksi. Yhdistys saa yhdistyslain (26.5.1989/503) 5 §:n mukaan harjoittaa vain sellaista elinkeinoa tai ansiotoimintaa, josta on määrätty sen säännöissä tai joka muutoin välittömästi liittyy sen tarkoituksen toteuttamiseen taikka jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena.),
 • yhdistyksen yhdistysrekisteriin merkitty nimi ja kotipaikka ja
 • yhdistyksen elinkeinotoiminnassaan käyttämä postiosoite.

Liitteet

 • kuitti käsittelymaksun suorittamisesta
 • tarvittaessa selvitys yhdistyksen oikeudesta harjoittaa elinkeinoa
 • tarvittaessa selvitys hallituksen puheenjohtajan vaalista
 • mikäli kaupparekisteriin ilmoitetaan merkittäväksi prokuristeja, selvityksenä prokuristien valinnasta yhdistyksen hallituksen kokouksen pöytäkirja oikeaksi todistettuna jäljennöksenä

Käsittelymaksu

Ilmoitus vain verohallinnon rekistereihin

Jos yhdistyksellä ei ole ilmoitusvelvollisuutta kaupparekisteriin ja yhdistys haluaa tehdä ilmoituksen ainoastaan verohallinnolle ja tulla merkityksi esimerkiksi ennakkoperintä- ja arvonlisäverovelvollisten rekistereihin, ilmoitetaan se verohallinnolle lomakkeella Y1. Huom! Tällöin ei ruksata osiosta "Yritys ilmoittautuu seuraaviin rekistereihin" kohtaa "kaupparekisteriin".

.Lisätietoa verohallinnolle tehtävistä ilmoituksista:

Y-tunnus
Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 23.01.2019