Osuuskunnan lopettaminen

Tavallinen tapa lopettaa osuuskunta on selvitystilamenettely. Menettely on monivaiheinen. Pelkällä kaupparekisteriin ilmoittamisella ei osuuskuntaa saa lopetetuksi.


Osuuskunta voidaan lopettaa seuraavien menettelyjen kautta:

Huom! Selvitystila on ensisijainen keino osuuskunnan purkamiseksi.

Rekisteristä poistamisella osuuskunta ei purkaudu eikä poistetun osuuskunnan varoja voida pääsääntöisesti jakaa ilman selvitystilamenettelyä.

Toiminimisuoja
Kun osuuskunnan purkautuminen on merkitty kaupparekisteriin, on osuuskunnan toiminimen rekisteröintisuoja lakannut.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 03.10.2012