Säätiö

Säätiön on tehtävä perustamisilmoitus kaupparekisteriin, jos se harjoittaa elinkeinotoimintaa ja sillä on tätä varten

 • pysyvä toimipaikka tai
 • palveluksesaan vähintään yksi työntekijä.

Kaupparekisteri-ilmoitus

 • Lomake Y4, liitelomake 14 ja henkilötietolomake (soveltuvin osin)
 • Suomessa asuvan henkilön kotiosoitetta ei enää ilmoiteta kaupparekisteriin. Luonnollisten henkilöiden yksilöintitiedot ilmoitetaan kaupparekisteriin erityisellä henkilötietolomakkeella. Älä laita muille ilmoituslomakkeille henkilötunnuksia ja ihmisten kotiosoitteita.
 • Lomakkeen Y4 allekirjoittaa säätiön hallituksen varsinainen jäsen tai hänen valtuuttamansa henkilö.
 • Kun valtuutettu allekirjoittaa ilmoituksen, liitetään mukaan avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä tai yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna jäljennöksenä. Lisätietoja valtakirjasta

Lomake

 • säätiön toiminimi (Toiminimen tulee sisältää säätiön säätiörekisteriin merkitty nimi. Lisätietoja toiminimestä saat tästä.)
 • säätiön elinkeinotoiminnan laatu.
 • säätiön säätiörekisteriin merkitty nimi ja kotipaikka ja
 • säätiön elinkeinotoiminnassaan käyttämä postiosoite.

Lomakkeella ilmoitettavat asiat

Liitteet

 • kuitti käsittelymaksun suorittamisesta
 • tarvittaessa selvitys säätiön oikeudesta harjoittaa elinkeinoa
 • mikäli kaupparekisteriin ilmoitetaan merkittäväksi prokuristeja, selvityksenä prokuristien valinnasta säätiön hallituksen kokouksen pöytäkirja oikeaksi todistettuna jäljennöksenä

Huom!

Käsittelymaksu

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 14.01.2016