Osakeyhtiön konkurssiin liittyvästä kaupparekisterimenettelystä

Ohjeessa taustoitetaan yleisimpiä osakeyhtiön konkurssiin liittyviä kaupparekisterimenettelyjä.

Konkurssin alkaminen

Yritys, joka ei kykene vastaamaan veloistaan, voidaan asettaa konkurssiin. Konkurssiin asettamisesta päättää tuomioistuin. Hakijana voi olla velkoja tai velallinen itse. Konkurssi alkaa, kun tuomioistuin tekee asiasta päätöksen.

Konkurssi näkyy kaupparekisterissä

Kun osakeyhtiö on asetettu konkurssiin, tuomioistuin lähettää tiedon Patentti- ja rekisterihallitukselle kaupparekisteriin merkittäväksi. Tuomioistuimen tiedonannosta syntyy rekisterimerkintä myös, jos konkurssi peruuntuu, raukeaa tai konkurssiin asettaminen kumotaan (Ks. kaupparekisterilaki 19 §).

Lopputilityksestä ilmoitus Oikeusrekisterikeskukselle

Kun konkurssissa on hyväksytty lopputilitys, pesänhoitajan on viivytyksettä tehtävä ilmoitus lopputilityksen antamisesta Oikeusrekisterikeskukselle. Oikeusrekisterikeskukselle tehtävä ilmoitus on vähintään yhden pesänhoitajan allekirjoitettava. Oikeusrekisterikeskus puolestaan välittää tiedon edelleen Patentti- ja rekisterihallitukselle kaupparekisteriin merkittäväksi.

Osakeyhtiön purkautumisesta konkurssin päättyessä

Jos osakeyhtiön konkurssin päättyessä ei ole jäljellä omaisuutta tai konkurssissa on määrätty jäljellä olevan omaisuuden käytöstä, yhtiö katsotaan purkautuneeksi, kun lopputilitys konkurssissa on hyväksytty (Ks. osakeyhtiölain 20 luvun 25 §). Purkautumista koskeva tieto välittyy kaupparekisteriin Oikeusrekisterikeskuksen kautta. Kuten edellä jo on kerrottu, tekee pesänhoitaja Oikeusrekisterikeskukselle ilmoituksen lopputilityksen hyväksymisestä.

Osakeyhtiön konkurssin raukeamisesta 1.4.2001 jälkeen

Jos osakeyhtiön konkurssi raukeaa varojen vähyyden vuoksi, Patentti- ja rekisterihallitus poistaa nykyisin yhtiön viran puolesta kaupparekisteristä. Tätä ennen rekisteröidään kuitenkin tieto konkurssin raukeamisesta tuomioistuimen tiedonannon perusteella. Rekisteristä poistaminen tapahtuu käytännössä jonkin verran myöhemmin.


Rekisteristä poistaminen viran puolesta ei kuitenkaan koske konkursseja, jotka ovat rauenneet ennen 1.4.2001.

Vinkkejä:

  • Tarkemmat määräykset konkurssista on hyvä katsoa konkurssilaista. Konkurssilaki on katsottavissa valtion säädöstietopankin verkkosivuilta, FINLEX.
  • Kaupparekisterilakia pääsee lukemaan valtion säädöstietopankin verkkosivuilta, FINLEX.
  • Eri laeissa on säädetty myös harvinaisemmista kaupparekisterimenettelyistä, jotka liittyvät konkurssiin. Esimerkkinä voi mainita osakeyhtiölain 20 luvun määräykset tilanteista, joissa lopputilityksen hyväksyminen ei johda yhtiön purkautumiseen. Osakeyhtiölaki on katsottavissa valtion säädöstietopankin verkkosivuilta, FINLEX.
Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 13.05.2011