Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Osakeyhtiön kotipaikan siirto Euroopan talousalueelta Suomeen

Osakeyhtiö voi siirtää kotipaikkaa yhdestä Euroopan talousalueen (ETA) maasta toiseen. Suomeen rekisteröitävään kotipaikan siirtoon osallistuva yhtiö voi olla myös muu ulkomainen yhtiö, joka rinnastuu suomalaiseen osakeyhtiöön. Avautuu uuteen välilehteenKatso Euroopan talousalueeseen kuuluvat valtiot.

Miten ilmoitat?

Kotipaikan siirto ETA-valtiosta Suomeen ilmoitetaan perustamisilmoituksena. Voit tehdä ilmoituksen joko kahdessa vaiheessa tai yhtenä ilmoituksena täytäntöönpanovaiheessa.

Suosittelemme, että teet perustamisilmoituksen kaupparekisteriin sen jälkeen, kun olet ilmoittanut siirtosuunnitelman siirtyvän yhtiön kotivaltion rekisteriviranomaiselle. Tutkimme siirtyvän yhtiön toiminimen ja yhtiöjärjestyksen jo valmiiksi ja yhtiö saa y-tunnuksen. Perustamisilmoitukselta ei tehdä merkintöjä vielä kaupparekisteriin, vaan kotipaikan siirto rekisteröidään täytäntöönpanon yhteydessä.

Kun ulkomainen yhtiö siirtää kotipaikkansa Suomeen, ulkomaisen siirtyvän yhtiön on ilmoitettava kotipaikan siirto rekisteröitäväksi kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun ulkomainen siirtyvä yhtiö on tehnyt siirtopäätöksen ja saanut lähtövaltion toimivaltaisen viranomaisen todistuksen kotipaikan siirron edellytyksenä olevien toimien suorittamisesta ja muodollisuuksien täyttämisestä. Muutoin kotipaikan siirto raukeaa.

Tee ilmoitus verkko- tai paperilomakkeella.

Vaihtoehto 1:

Jos ilmoitat kahdessa vaiheessa, ilmoita ensimmäisessä vaiheessa kotipaikan siirron ensimmäinen vaihe täyttämällä lomake Y1 ja liitelomakkeen 13 sivulla 7 kohdassa "Muuta rekisteriin ilmoitettavaa / rekisteristä poistettavaa" .

Toisessa vaiheessa täytä Y4, liitelomake 13 sekä Y1-lomake, liitelomake 1 ja henkilötietolomake. Ilmoita kotipaikan siirto liitelomakkeen 13 sivulla 7 kohdassa "Muuta rekisteriin ilmoitettavaa / rekisteristä poistettavaa".

Vaihtoehto 2:

Jos ilmoitat kotipaikan siirron yhdessä vaiheessa, ilmoita täyttämällä lomakkeet: Y1, liitelomake 1 ja henkilötietolomake.

Avaa: Y1-lomake (pdf, 0.3 MB), liitelomake 1 (pdf, 0.9 MB) ja henkilötietolomake (pdf, 723.9 kt).

Avaa: Y4-lomake (pdf, 0.3 MB), liitelomake 13 (pdf, 1.1 MB) ja henkilötietolomake (pdf, 723.9 kt).

Siirry verkkolomakkeelle Ilmoitus kaupparekisteriin.Avautuu uuteen välilehteen

Mitä liitteitä?

Jos teet ilmoituksen kotipaikan siirron yhdessä vaiheessa, liitä molemmissa vaiheissa luetellut liitteet ilmoitukseen kerralla.

Vaihe 1:

  • Kuitti käsittelymaksusta
  • Tiedot siirtosuunnitelmasta (sisältäen yhtiöjärjestyksen)

Vaihe 2:

  • Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vakuutus siitä, että kotipaikan siirrossa on noudatettu osakeyhtiölain säännöksiä
  • Siirtopäätös
  • Selvitys siitä, että ulkomainen siirtyvä yhtiö hyväksyy OYL 17 a 18 §:ssä tarkoitetun lunastusoikeuden
  • Selvitys siitä, että henkilöstön edustamista koskevat säännöt on määritelty osakeyhtiölain 17 a luvun 20 pykälän 2 momentin mukaisesti.
  • Ulkomaisen rekisteriviranomaisen antama todistus siitä, että tarvitut toimenpiteet on suoritettu ja lain edellyttämät muodollisuudet täytetty

Huomio! Älä liitä ilmoitukseen asiakirjoja, joissa on henkilötunnuksia, kotiosoitteita tai salassa pidettäviä tietoja (kuten terveystietoja tai liikesalaisuuksia).

Kuka allekirjoittaa?

Joku siirtyvän yhtiön hallituksen jäsenistä allekirjoittaa lomakkeen. Prokura ei riitä kaupparekisteri-ilmoituksen allekirjoittamiseen.

Hallituksen varsinainen jäsen voi valtuuttaa ulkopuolisen henkilön tekemään ilmoituksen. Kun valtuutettu allekirjoittaa ilmoituksen, liitä mukaan yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna kopiona tai avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä.

Mitä maksaa?

Ilmoittaminen maksaa 370 euroa.

Jos siirtyvälle yhtiölle ilmoitetaan aputoiminimi, niistä on erilliset käsittelymaksut.

Maksa käsittelymaksu ennen kuin ilmoitat, ja liitä kuitti ilmoitukseen. Lue lisää maksuohjeista.

Lisätietoa lainsäädännöstä

Kotipaikan siirrosta toiseen ETA-maahan säädetään osakeyhtiölain 17 a luvussa. Lue lisää Finlex-säädöstietopankista. Avautuu uuteen välilehteen

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 01.01.2024