Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Osakeyhtiön kotipaikan siirto toiseen maahan Euroopan talousalueella (ETA)

Suomalainen osakeyhtiö voi siirtää kotipaikkansa toiseen Euroopan talousalueeseen (ETA) kuuluvaan valtioon.

Miten ilmoitat?

Kotipaikan siirron vaiheet ovat siirtosuunnitelmasta ilmoittaminen, kuulutuksen hakeminen ja ilmoittaminen siirron täytäntöönpanosta.

 1. Tee ilmoitus siirtosuunnitelmasta
 2. Tee kuulutushakemus
 3. Tee ilmoitus täytäntöönpanosta

Tee ilmoitukset verkko- tai paperilomakkeella.

Vaihe 1: Ilmoitus siirtosuunnitelmasta

Kotipaikan siirron ensimmäisessä vaiheessa ilmoitat kaupparekisteriin siirtosuunnitelman. Voit samalla hakea myös kuulutusta velkojille.

Siirtyvän yhtiön on laadittava kirjallinen siirtosuunnitelma, joka on päivättävä ja allekirjoitettava. Lisäksi siirtyvän yhtiön on laadittava ilmoitus osakkeenomistajille, velkojille ja työntekijöille tai työntekijöiden edustajille siitä, että nämä voivat toimittaa kirjallisesti yhtiölle huomautuksia siirtosuunnitelmasta. Siirtyvän yhtiön hallituksen on joissain tapauksissa laadittava osakkeenomistajille ja työntekijöille tai työntekijöiden edustajille selvitys, jossa on selvitettävä ja perusteltava kotipaikan siirron oikeudelliset ja taloudelliset näkökohdat, kuten vaikutukset tulevaan liiketoimintaan, sekä osakkeenomistajille ja työntekijöille aiheutuvat seuraukset.

Tee ilmoitus Y4-lomakkeella ja 13-liitelomakkeella. Ilmoita kotipaikan siirron ensimmäinen vaihe liitelomakkeen 13 sivulla 7 kohdassa "Muuta rekisteriin ilmoitettavaa / rekisteristä poistettavaa".

Avaa: Y4-lomake (pdf, 0.3 MB) ja 13-liitelomake (pdf, 1.1 MB).

Vaihe 2: Kuulutuksen hakeminen

Kotipaikan siirron toisessa vaiheessa haet kuulutusta velkojille. Siirtyvä yhtiö hakee kuulutusta.

Hae kuulutusta velkojille kuukauden kulussa siitä, kun siirtosuunnitelma on rekisteröity kaupparekisteriin. Voit käytännössä ilmoittaa siirtosuunnitelman (ensimmäisen vaiheen) ja hakea kuulutusta velkojille (toisen vaiheen) yhtä aikaa. Kotipaikan siirto raukeaa, jos kuulutusta ei haeta kuukauden kuluessa siirtosuunnitelman rekisteröinnistä.

Hae kuulutusta liitelomakkeen 13 sivulla 7 kohdassa "Muuta rekisteriin ilmoitettavaa / rekisteristä poistettavaa".

Vaihe 3: Ilmoitus kotipaikan siirron täytäntöönpanosta

Kotipaikan siirron kolmannessa vaiheessa ilmoitat kotipaikan siirron täytäntöönpanosta.

Siirtyvässä yhtiössä kotipaikan siirrosta päättää yhtiökokous. Päätös on tehtävä neljän kuukauden kuluessa siirtosuunnitelman rekisteröinnistä tai kotipaikan siirto raukeaa.

Siirtyvän yhtiön on haettava lupaa PRH:lta kotipaikan siirron täytäntöönpanoon. Täytäntöönpanolupaa on haettava kuuden kuukauden kuluessa siirtopäätöksestä tai siirto raukeaa. Luvan antamisen edellytyksenä on, että suomalaisen siirtyvän yhtiön täytäntöönpanoa koskeva hakemus hyväksytään ennakollisessa valvonnassa. PRH:n on suoritettava ennakollinen valvonta sen tutkimiseksi, että kaikki menettelyt ja muodollisuudet Suomessa on järjestetty tai saatettu päätökseen ja ettei kotipaikan siirtoa toteuteta väärinkäyttö- tai petostarkoituksessa.

Ennakollisessa valvonnassa PRH tutkii kotipaikan siirron lainmukaisuuden ilmoituksen asiakirjojen perusteella. Lisäksi PRH pyytää velvoitteidenhoitoselvityksen Verohallinnon harmaan talouden selvitysyksiköltä. Selvitys pyydetää n siirtyvästä yhtiöstä, ja sen vastuuhenkilöistä sekä edunsaajista.

Tee ilmoitus Y4-lomakkeella ja 13-liitelomakkeella. Ilmoita kotipaikan siirron täytäntöönpano liitelomakkeen 13 sivulla 7 kohdassa "Muuta rekisteriin ilmoitettavaa / rekisteristä poistettavaa".

Avaa: Y4-lomake (pdf, 0.3 MB) ja 13-liitelomake (pdf, 1.1 MB).

Siirry verkkolomakkeelle Ilmoitus kaupparekisteriin. Avautuu uuteen välilehteen

Mitä liitteitä tarvitset?

Vaihe 1:

 • Kuitti käsittelymaksusta
 • SiirtosuunnitelmaÏlmoitus huomautusten tekemisestä
 • Hallituksen selvitys
 • Osakkeenomistajille laadittua selvitystä ei tarvitse laatia, jos yhtiön kaikki osakkeenomistajat ovat sopineet luopuvansa siitä. Työntekijöille laadittavaa selvitystä ei tarvitse laatia, jos siirtyvällä yhtiöllä ja sen tytäryhteisöillä ei ole muita työntekijöitä kuin ne, jotka kuuluvat hallitukseen.
 • Tilintarkastajan tai muun riippumattoman asiantuntijan lausunto

Vaihe 2:

 • Kuitti käsittelymaksusta

Vaihe 3:

 • Kuitti käsittelymaksusta
 • Siirtopäätös
 • Tiedot siirtosuunnitelmasta
 • Tiedot hallituksen selvityksestä osakkeenomistajille ja työntekijöille
 • Tiedot tilintarkastajan tai muun riippumattoman asiantuntijan lausunnosta
 • Osakkeenomistajien, velkojien tai työntekijöiden mahdolliset huomautukset siirtosuunnitelmasta
 • Suomalaisen osakeyhtiön hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vakuutus siitä, että kotipaikan siirrossa on noudatettu osakeyhtiölain säännöksiä
 • Hallituksen jäsenen tai toimitusjohtajan todistus ilmoitusten lähettämisestä kuulutetun yhtiön velkojille

Huomio! Älä liitä ilmoitukseen asiakirjoja, joissa on henkilötunnuksia tai kotiosoitteita.

Mitä ilmoittaminen maksaa?

Siirtosuunnitelman ilmoittaminen maksaa 240 euroa. 

Kuulutuksen hakeminen maksaa 180 euroa. 

Täytäntöönpanon ilmoittaminen maksaa 500 euroa. 

Kuka allekirjoittaa?

Joku siirtyvän yhtiön hallituksen jäsenistä tai toimitusjohtaja allekirjoittaa Y4-lomakkeen. Prokura ei riitä kaupparekisteri-ilmoituksen allekirjoittamiseen.

Hallituksen varsinainen jäsen tai toimitusjohtaja voi valtuuttaa ulkopuolisen henkilön tekemään ilmoituksen. Kun valtuutettu allekirjoittaa ilmoituksen, liitä mukaan yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna kopiona tai avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä.

Lisätietoa lainsäädännöstä

Kotipaikan siirrosta toiseen ETA-maahan säädetään osakeyhtiölain 17 a luvussa. Lue lisää Finlex-säädöstietopankista.Avautuu uuteen välilehteen

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 01.01.2024