Poistamme kaupparekisteristä tilinpäätöksen ilmoittamatta jättäneitä osakeyhtiöitä ja osuuskuntia

Tilinpäätösilmoitus

Velvollisuus ilmoittaa tilinpäätös julkistettavaksi kaupparekisterissä vaihtelee yritysmuodoittain.

Osakeyhtiön ja osuuskunnan kohdalla tilinpäätöksen ilmoittamisen laiminlyönti voi johtaa yrityksen poistamiseen kaupparekisteristä. Poistomenettelyyn voi joutua sekä toimimaton tai toimiva yritys. Siirry tarkastelemaan PRH:n aloittamaa poistomenettelyä.

Mitkä yritykset ilmoittavat tilinpäätöksen kaupparekisteriin?

Seuraavat yritykset ilmoittavat aina tilinpäätöksen, vaikka yritystoimintaa ei harjoitettaisikaan:

Seuraavat yritykset ilmoittavat tilinpäätöksen, jos laissa mainitut edellytykset täyttyvät:

Mitkä yritykset eivät ilmoita tilinpäätöstä?

Kirjanpitolain mukaan seuraavien yhtiöiden ei tarvitse ilmoittaa ja rekisteröidä tilinpäätöstä kaupparekisteriin. Kirjanpitolain 3 luvun 11 §:ssä on säädetty näiden yhtiöiden osalta jäljennösten antamisvelvollisuudesta pyynnöstä.

  • asunto-osakeyhtiö
  • keskinäinen kiinteistöyhtiö (asunto-osakeyhtiölain 28 luvun 2 §:ssä määritelty)
  • asumisoikeusyhdistys
  • asunto-osuuskunta

Linkit kirjanpitolakiin ja muihin kaupparekisteriin liittyviin keskeisimpiin lakeihin löytyvät Lainsäädäntöä -osiosta.

Mistä pääset katsomaan tilinpäätöksiä?

Yritysten tilinpäätökset ovat julkisia ja ostettavissa PRH:n Virre-tietopalvelun tilinpäätöshausta. Siirry Virren tilinpäätöshakuun.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 12.02.2018