Tilinpäätöksen ilmoittajalle

Velvollisuus ilmoittaa tilinpäätös julkistettavaksi kaupparekisterissä vaihtelee yritysmuodoittain. Yritykset, jotka käyttävät veroilmoituslomaketta 6 B, ilmoittavat tilinpäätöksen kaupparekisteriin veroilmoituksen yhteydessä. Tarkemmat ilmoitusohjeet eri yritysmuodoille löytyvät vasemman valikon kautta.

Yritysten tilinpäätökset ovat julkisia ja ostettavissa PRH:n Virre-tietopalvelun tilinpäätöshausta. Siirry Virren tilinpäätöshakuun.

Tilinpäätösten ilmoittamiseen voi käyttää tilinpäätöslomakkeita.

Tilinpäätös on aina ilmoitettava kaupparekisteriin, jos yritysmuoto on

 • osakeyhtiö, julkinen osakeyhtiö
 • osuuskunta, osuuspankki
 • vakuutusosakeyhtiö, keskinäinen vakuutusyhtiö tai vastaava julkinen yhtiö
 • vakuutusyhdistys
 • säästöpankki
 • hypoteekkiyhdistys
 • eurooppalainen taloudellinen etuyhtymä ja eurooppayhtiö

Nämä yritykset ilmoittavat tilinpäätöksen kaupparekisteriin, jos laissa mainitut edellytykset täyttyvät

 • yksityinen elinkeinonharjoittaja
 • avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö
 • aatteellinen yhdistys ja taloudellinen yhdistys
 • säätiö
 • sivuliike (pääsääntöisesti ilmoitusvelvollisuus)

Näiden yhtiöiden ei tarvitse ilmoittaa tilinpäätöstä

Kirjanpitolain mukaan seuraavien yhtiöiden ei tarvitse ilmoittaa ja rekisteröidä tilinpäätöstä kaupparekisteriin. Kirjanpitolain 3 luvun 11 §:ssä on säädetty näiden yhtiöiden osalta jäljennösten antamisvelvollisuudesta pyynnöstä.

 • asunto-osakeyhtiö
 • keskinäinen kiinteistöyhtiö (asunto-osakeyhtiölain 28 luvun 2 §:ssä määritelty)
 • asumisoikeusyhdistys
 • asunto-osuuskunta

Linkit kirjanpitolakiin ja muihin kaupparekisteriin liittyviin keskeisimpiin lakeihin löytyvät Lainsäädäntöä -osiosta.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 15.08.2017