Lupa ETAn ulkopuolella pysyvästi asuvalle

Jos henkilöllä ei ole pysyvää asuinpaikkaa Euroopan talousalueella (ETA), hän tarvitsee PRH:n luvan toimia yksityisenä elinkeinonharjoittajana Suomessa. PRH on käytännössä myöntänyt lupia henkilöille, jotka asuvat pysyvästi Sveitsissä. Käytäntö perustuu Luganon sopimukseen. PRH arvioi ja ratkaisee lupa-asian vasta käsittelyssä.

Henkilön kansalaisuus ei ratkaise luvan tarvetta.

Tutustu seuraaviin asioihin:

Miten haet lupaa?

Sinun täytyy ensin saada lupa PRH:lta ennen kuin voit tehdä yksityisen elinkeinonharjoittajan ("toiminimen") perustamisilmoituksen.

Hae lupaa PRH:lta vapaamuotoisella kirjallisella hakemuksella suomeksi tai ruotsiksi.

Kerro hakemuksessa seuraavat asiat:

  • Yksityisen elinkeinonharjoittajan lupaa hakevan nimi, syntymäaika, kansalaisuus, asuinpaikka (kunta tai kaupunki) sekä valtio, jossa asuinpaikka sijaitsee.
  • Haet lupaa toimia yksityisenä elinkeinonharjoittajana Suomessa ja perustelet luvan PRH:lle.
  • Yrityksen nimi ja Y-tunnus, jos hakijalla se jo on.
  • Hakijan tai tämän asiamiehen postiosoite ja mahdolliset muut yhteystiedot.

Laita hakemukseen päivämäärä. Hakemuksen allekirjoittaa henkilö, jolle yksityisen elinkeinonharjoittajan lupaa haetaan tai tämän valtuuttamana henkilö.

Kun valtuutettu allekirjoittaa hakemuksen, liitetään mukaan avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä tai yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna kopiona.

Huomio! Älä ilmoita hakemuksessa hakijan henkilötunnusta tai kotiosoitetta.

Lupahakemuksen liitteet

Liitä hakemukseen kopio hakijan passista tai muusta henkilöllisyystodistuksesta, jos hakijalla ei ole suomalaista henkilötunnusta.

Postita hakemus osoitteeseen:

Patentti- ja rekisterihallitus
Kaupparekisteri
00091 PRH

Hakemusmaksu

Hakemusmaksu on 120 euroa. Lisäksi peritään laskutuslisää 6,50 euroa. Maksut peritään jälkikäteen.

Edustaja Suomessa

Elinkeinonharjoittajalla täytyy olla edustaja, jolla on oikeus ottaa vastaan haasteita ja muita tiedoksiantoja elinkeinonharjoittajan puolesta. Jos PRH on myöntänyt sinulle luvan toimia yksityisenä elinkeinonharjoittajana Suomessa, ilmoita kaupparekisteriin itsellesi edustaja. Edustajalla tulee olla pysyvä asuinpaikka Suomessa.

Yksityisen elinkeinonharjoittajan, jolla on asuinpaikka ETA-alueella, ei kuitenkaan tarvitse asettaa ja ilmoittaa rekisteriin erillistä edustajaa.

Mitä teet luvalla?

Kun olet saanut luvan, liitä perustamisilmoitukseen oikeaksi todistettu kopio PRH:n lupapäätöksestä.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 23.06.2020