Yksityisen elinkeinonharjoittajan ("toiminimen") perustamisilmoitus

Yksityisen elinkeinonharjoittajan perustamisilmoituksella voit ilmoittautua kaupparekisterin lisäksi mm. ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin ja arvonlisäverovelvolliseksi.

Kaupparekisteriin on rekisteröidyttävä, jos

  • harjoitat luvanvaraista elinkeinoa
  • sinulla on elinkeinotoimintaa varten pysyvä toimipaikka eli omasta asunnosta erillinen liiketila tai
  • palveluksessasi on muita henkilöitä kuin aviopuoliso tai alaikäinen tai muuten holhouksenalainen lapsi tai lapsenlapsi.

Jos harjoitat maatilataloutta tai kalastusta, sinun ei tarvitse rekisteröityä kaupparekisteriin.

Voit aina ilmoittautua kaupparekisteriin, vaikka et olisi siihen velvollinen. Saat suojaa yrityksen nimelle rekisteröinnillä kaupparekisteriin, ja esim. luoton vakuutena käytettävä yrityskiinnitys voidaan vahvistaa vain rekisteröidyn yrityksen omaisuuteen.

Voit tehdä yksityisen elinkeinonharjoittajan perustamisilmoituksen netissä tai paperilomakkeella.

Tee ilmoitus netissä

Netissä perustamisilmoitus tehdään, allekirjoitetaan ja maksetaan PRH:n ja Verohallinnon yhteisessä YTJ-palvelussa.

Siirry tekemään perustamisilmoitus YTJ-palvelussa.

Ilmoituksen tekeminen paperilomakkeella

Jos teet perustamisilmoituksen paperilomakkeella, lue lomakkeeseen liittyvä täyttöohje (pdf). Tulosta ja täytä lomake Y3 ja henkilötietolomake (pdf). Liitä mukaan kuitti käsittelymaksun suorittamisesta.

Jos sinulla on jo elinkeinonharjoittajana Y-tunnus (esim. yritys on merkitty jo johonkin verohallinnon ylläpitämään rekisteriin), ilmoittaudut kaupparekisteriin lomakkeella Y6. (pdf).

Suomessa asuvan henkilön kotiosoitetta ei enää ilmoiteta kaupparekisteriin. Ihmisten yksilöintitiedot ilmoitetaan kaupparekisteriin henkilötietolomakkeella. Älä laita muille ilmoituslomakkeille henkilötunnuksia ja ihmisten kotiosoitteita. Lue lisää.

Paperilomakkeen voi allekirjoittaa myös elinkeinonharjoittajan valtuuttama henkilö. Jos valtuutettu allekirjoittaa ilmoituksen, liitä mukaan avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä tai yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna jäljennöksenä.

Postita allekirjoitettu lomake, käsittelymaksun kuitti ja muut liitteet osoitteeseen:

PRH - Verohallinto
Yritystietojärjestelmä
PL 2000
00231 Helsinki

Käsittelymaksu

  • sähköinen perustamisilmoitus: 75 €, maksetaan ilmoitusta tehtäessä.

  • paperilomakkeella tehtävä perustamisilmoitus: 110 €, maksetaan etukäteen, ks. maksuohjeet.

Vinkkejä

 • Kuinka kauan ilmoituksen käsittely kestää, ks. Käsittelyaikaennuste.
 • Yrityksen nimen valinta: Tutustu nimiohjeisiimme. Ennakkoon ei voi täysin varmistua siitä, onko toiminimi rekisteröitävissä, mutta voit tutkia etukäteen nimiä itse, ks. ennakkotutkimus. Varsinainen toiminimitutkimus tehdään kaupparekisterissä ilmoituksen jättämisen jälkeen. Yrityksen nimeä ei kannata tämän vuoksi painattaa esim. mainoskyltteihin tai kirjelomakkeisiin ennen kuin toiminimi on rekisteröity kaupparekisteriin.
 • Toiminimen perustaminen: Yleiskielessä yksityisestä elinkeinonharjoittajasta puhutaan myös muodoissa "Toiminimi", "Tmi" tai "yksityisliike". Lainsäädännössä toiminimellä tarkoitetaan sen sijaan yrityksen nimeä.
 • Yrityksen osoite- ja yhteystiedoista: Yrityksen on ilmoitettava joko posti- tai käyntiosoite kaupparekisteriin. Kaupparekisteriin ilmoitettavat yrityksen osoite- ja yhteystiedot ovat julkisia ja ne ovat nähtävissä esimerkiksi YTJ-yrityshaussa. Yritys voi halutessaan ilmoittaa myös muita yhteystietoja julkisiksi, kuten puhelinnumeron, faksinumeron, sähköpostiosoitteen tai kotisivun www-osoitteen.
 • Toimialan muotoilu: Hyvin laaditusta toimialasta käy selvästi ilmi, millä alalla yritys toimii ja mitä yritys tekee. Lue lisää toimialan muotoilusta. Huom! Toimialoilla, joilla toiminta vaatii elinkeinoluvan, toimialan muotoilu kannattaa tarkistaa lupaviranomaiselta.
 • Elinkeinoluvat: Jos elinkeinonharjoittaja harjoittaa luvanvaraista elinkeinoa, myönnetty lupa on ilmoitettava kaupparekisteriin. Jos lupa on jo perusilmoitusta tehtäessä saatu, lupa oheistetaan oikeaksi todistettuna jäljennöksenä. Ellei lupaa perusilmoitusta tehtäessä vielä ole, se voidaan ilmoittaa muutosilmoituksella. Lisää tietoa sekä luvanvaraisista että ilmoituksenvaraisista elinkeinoista löydät Yritys-Suomi-verkkopalvelusta.
 • Uusi yritys saa Y-tunnuksen, kun sen jättämä perustamisilmoitus on kirjattu yritys- ja yhteisötietojärjestelmään. Y-tunnuksen antaa PRH tai verovirasto heti, kun ilmoitus kirjataan. Tunnuksen näkee YTJ-tietopalvelusta (hakusanaksi ilmoitettu toiminimi) noin kahden työpäivän kuluttua ilmoituksen jättämisestä tai postittamisesta.
 • Jos elinkeinonharjoittaja ei asu Suomessa, lue milloin tarvitaan lupa ulkomailla asuville.
 • Alaikäisestä elinkeinonharjoittajasta ohjeistusta löytyy Usein kysyttyä -osiosta
 • Jos ilmoitus on allekirjoitettu valtakirjalla, lue lisää valtakirjasta.
 • Apua yrityksen perustamiseen liittyviin käytännön toimiin saat Yritys-Suomi-sivustolta.
Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 15.03.2017