Yksityisen elinkeinonharjoittajan perustamisilmoitus

"Toiminimen perustamisilmoitus"

Elinkeinonharjoittajan perustamisilmoituksella voit ilmoittautua kaupparekisterin lisäksi mm. ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin ja arvonlisäverovelvolliseksi.

Kaupparekisteriin on rekisteröidyttävä, jos

  • harjoitat luvanvaraista elinkeinoa
  • sinulla on elinkeinotoimintaa varten pysyvä toimipaikka eli omasta asunnosta erillinen liiketila tai
  • palveluksessasi on muita henkilöitä kuin aviopuoliso tai alaikäinen tai muuten holhouksenalainen lapsi tai lapsenlapsi.

Jos harjoitat maatilataloutta tai kalastusta, sinun ei tarvitse rekisteröityä kaupparekisteriin.

Voit aina ilmoittautua kaupparekisteriin, vaikka et olisi siihen velvollinen. Saat suojaa yrityksen nimelle rekisteröinnillä kaupparekisteriin, ja esim. luoton vakuutena käytettävä yrityskiinnitys voidaan vahvistaa vain rekisteröidyn yrityksen omaisuuteen.

Lomake

 • Lomake Y3 ja henkilötietolomake (pdf), lomakkeeseen liittyvä täyttöohje (pdf).
 • Jos sinulla on jo elinkeinonharjoittajana Y-tunnus (esim. yritys on merkitty jo johonkin verohallinnon ylläpitämään rekisteriin), ilmoittaudut kaupparekisteriin lomakkeella Y6. (pdf)
 • Täytä, tulosta ja allekirjoita lomake ja postita osoitteeseen:
  PRH - Verohallinto
  Yritystietojärjestelmä
  PL 2000
  00231 Helsinki
 • Lomakkeen voi allekirjoittaa myös elinkeinonharjoittajan valtuuttama henkilö.
 • Suomessa asuvan henkilön kotiosoitetta ei enää ilmoiteta kaupparekisteriin. Luonnollisten henkilöiden yksilöintitiedot ilmoitetaan kaupparekisteriin henkilötietolomakkeella. Älä laita muille ilmoituslomakkeille henkilötunnuksia ja ihmisten kotiosoitteita. Lue lisää.

Liitteet

  • Kuitti käsittelymaksun suorittamisesta.
  • Jos valtuutettu allekirjoittaa ilmoituksen, liitä mukaan avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä tai yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna jäljennöksenä.

Käsittelymaksu

Vinkkejä

 • Kuinka kauan ilmoituksen käsittely kestää, ks. Käsittelyaikaennuste.
 • Yrityksen nimen valinta: Tutustu nimiohjeisiimme. Ennakkoon ei voi täysin varmistua siitä, onko toiminimi rekisteröitävissä, mutta voit tutkia etukäteen nimiä itse, ks. ennakkotutkimus. Varsinainen toiminimitutkimus tehdään kaupparekisterissä ilmoituksen jättämisen jälkeen. Yrityksen nimeä ei kannata tämän vuoksi painattaa esim. mainoskyltteihin tai kirjelomakkeisiin ennen kuin toiminimi on rekisteröity kaupparekisteriin.
 • Toiminimen perustaminen: Yleiskielessä yksityisestä elinkeinonharjoittajasta puhutaan myös muodoissa "Toiminimi", "Tmi" tai "yksityisliike". Lainsäädännössä toiminimellä tarkoitetaan sen sijaan yrityksen nimeä.
 • Yrityksen osoite- ja yhteystiedoista: Yrityksen on ilmoitettava joko posti- tai käyntiosoite kaupparekisteriin. Kaupparekisteriin ilmoitettavat yrityksen osoite- ja yhteystiedot ovat julkisia ja ne ovat nähtävissä esimerkiksi YTJ-yrityshaussa. Yritys voi halutessaan ilmoittaa myös muita yhteystietoja julkisiksi, kuten puhelinnumeron, faksinumeron, sähköpostiosoitteen tai kotisivun www-osoitteen.
 • Toimialan muotoilu: Hyvin laaditusta toimialasta käy selvästi ilmi, millä alalla yritys toimii ja mitä yritys tekee. Lue lisää toimialan muotoilusta. Huom! Toimialoilla, joilla toiminta vaatii elinkeinoluvan, toimialan muotoilu kannattaa tarkistaa lupaviranomaiselta.
 • Elinkeinoluvat: Jos elinkeinonharjoittaja harjoittaa luvanvaraista elinkeinoa, myönnetty lupa on ilmoitettava kaupparekisteriin. Jos lupa on jo perusilmoitusta tehtäessä saatu, lupa oheistetaan oikeaksi todistettuna jäljennöksenä. Ellei lupaa perusilmoitusta tehtäessä vielä ole, se voidaan ilmoittaa muutosilmoituksella. Lisää tietoa sekä luvanvaraisista että ilmoituksenvaraisista elinkeinoista löydät Yritys-Suomi-verkkopalvelusta.
 • Uusi yritys saa Y-tunnuksen, kun sen jättämä perustamisilmoitus on kirjattu yritys- ja yhteisötietojärjestelmään. Y-tunnuksen antaa PRH tai verovirasto heti, kun ilmoitus kirjataan. Tunnuksen näkee YTJ-tietopalvelusta (hakusanaksi ilmoitettu toiminimi) noin kahden työpäivän kuluttua ilmoituksen jättämisestä tai postittamisesta.
 • Jos elinkeinonharjoittaja ei asu Suomessa, lue milloin tarvitaan lupa ulkomailla asuville.
 • Alaikäisestä elinkeinonharjoittajasta ohjeistusta löytyy Usein kysyttyä -osiosta
 • Jos ilmoitus on allekirjoitettu valtakirjalla, lue lisää valtakirjasta.
 • Apua yrityksen perustamiseen liittyviin käytännön toimiin saat Yritys-Suomi-sivustolta.