Kaupparekisterin julkisuus

Kaupparekisteri on luonteeltaan yleiseen käyttöön tarkoitettu rekisteri. Jokaisella on oikeus saada tietoja rekisteriin merkityistä asioista. Sama julkisuus koskee myös kaupparekisteriin tehtyjä ilmoituksia liitteineen.

Tiedot henkilötunnuksen tunnusosasta ja ulkomailla asuvan luonnollisen henkilön kotiosoitteesta luovutetaan kaupparekisteristä nykyisin kuitenkin vain tilanteissa, joissa julkisuuslain 16 §:n 3 momentissa säädetyt edellytykset täyttyvät. Muissa tapauksissa ulkomailla asuvan luonnollisen henkilön kotiosoitteen sijasta luovutetaan tieto henkilön asuinmaasta. Katso lisätietoa

Julkisuus ilmoittajan kannalta

Kun suunnittelet ilmoittamista kaupparekisteriin, muista että rekisteri on julkinen. Voit ottaa huomioon esimerkiksi seuraavia seikkoja:

  • Pöytäkirjasta voi oheistaa ilmoituksen liitteeksi oikeaksi todistetun otteen (otteella ei tarvitse näkyä kokouksessa tehtyjä päätöksiä, joita ei ilmoiteta kaupparekisteriin).
  • Yrityksen ilmoittamat yhteystiedot näkyvät tietopalvelussa. Tämä koskee myös asiamiehen yhteystietoja.
  • Ihmisten yksilöintitiedot ilmoitetaan kaupparekisteriin erityisellä henkilötietolomakkeella. Älä laita muille lomakkeille tai ilmoituksen liitteisiin henkilötunnuksia tai luonnollisten henkilöiden kotiosoitteita. Jos sinulla on väestötietoihin liittyvä turvakielto, älä laita kotikuntaasi kaupparekisteriin lähetettäviin asiakirjoihin.
  • Kun kaupparekisteriin ilmoitetaan henkilö, jolla on suomalainen henkilötunnus, ei kaupparekisteriin ilmoiteta kyseisen henkilön osoitetta.

Julkisuus tietopalvelussa

Kaupparekisterin perustehtävä on tukea yhteiskunnan toimintaa yrityksistä annettavalla tietopalvelulla. Patentti- ja rekisterihallitus antaa tietopalvelua kaupparekisteristä monella eri tavalla. Katso kotisivuiltamme taustoitusta kaupparekisterin tietopalvelusta.

Kaupparekisterilakiin tuli vuoden 2014 alusta henkilötunnuksiin ja luonnollisten henkilöiden kotiosoitteisiin liittyvä muutos. Katso lisätietoa

Kaupparekisteritietoa on lisäksi mukana tietopalveluyritysten palveluissa. Yritysten tarjoamien palveluiden osalta on hyvä olla yhteydessä suoraan palvelun tarjoajaan.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 01.01.2014