Kaupparekisterin julkisuus

Kaupparekisteri on luonteeltaan yleiseen käyttöön tarkoitettu rekisteri. Jokaisella on oikeus saada tietoja rekisteriin merkityistä asioista. Sama julkisuus koskee myös kaupparekisteriin tehtyjä ilmoituksia liitteineen.

Tiedot henkilötunnuksen tunnusosasta ja ulkomailla asuvan henkilön kotiosoitteesta luovutetaan kaupparekisteristä kuitenkin vain tilanteissa, joissa julkisuuslain 16 §:n 3 momentissa säädetyt edellytykset täyttyvät. Muissa tapauksissa ulkomailla asuvan henkilön kotiosoitteen sijasta luovutetaan tieto henkilön asuinmaasta. Lue lisää henkilötunnuksista ja kotiosoitteista.

Julkisuus ilmoittajan kannalta

Kun suunnittelet ilmoittamista kaupparekisteriin, muista että rekisteri on julkinen.

Voit ottaa huomioon esimerkiksi seuraavia seikkoja:

  • Pöytäkirjasta voi liittää ilmoituksen liitteeksi yhden henkilön oikeaksi todistaman otteen. Siinä ei tarvitse näkyä sellaisia kokouksessa tehtyjä päätöksiä, joita ei ilmoiteta kaupparekisteriin.
  • Yrityksen ilmoittamat yhteystiedot näkyvät tietopalvelussa. Tämä koskee myös asiamiehen yhteystietoja.
  • Ihmisten yksilöintitiedot ilmoitetaan kaupparekisteriin erityisellä henkilötietolomakkeella. Älä laita muille lomakkeille tai ilmoituksen liitteisiin henkilötunnuksia tai henkilöiden kotiosoitteita. Jos sinulla on väestötietoihin liittyvä turvakielto, älä laita kotikuntaasi kaupparekisteriin lähetettäviin asiakirjoihin.
  • Kun kaupparekisteriin ilmoitetaan henkilö, jolla on suomalainen henkilötunnus, hänen kotiosoitettaan ei ilmoiteta.

Julkisuus tietopalvelussa

Kaupparekisterin perustehtävä on tukea yhteiskunnan toimintaa yrityksistä annettavalla tietopalvelulla. PRH antaa tietopalvelua kaupparekisteristä monella eri tavalla. Tutustu kaupparekisterin eri tietopalveluihin.

Kaupparekisterilakiin tuli vuoden 2014 alusta henkilötunnuksiin ja henkilöiden kotiosoitteisiin liittyvä muutos. Lue lisää henkilötunnuksista ja kotiosoitteista.

Kaupparekisteritietoa on lisäksi mukana tietopalveluyritysten palveluissa. Yritysten tarjoamista palveluista saat tietoa ottamalla yhteyttä suoraan palvelun tarjoajaan.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 28.07.2017