Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Ohjeet toiminimen haltijalle

PRH pyytää toiminimen haltijalta lausuntoa sen jälkeen, kun toiminimen rekisteröinnin kumoamista on haettu ja PRH on tarkastanut kumoamishakemuksen.

Jos toiminimen haltija ei lähetä lausuntoa määräaikaan mennessä, PRH kumoaa toiminimen rekisteröinnin hakemuksen mukaisesti, jos hakemus ei ole ilmeisen perusteeton.

PRH kumoaa toiminimen rekisteröinnin, jos toiminimen haltija ei osoita, että toiminimeä on käytetty viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana tai käyttämättömyydelle on ollut hyväksyttävä syy.

Huomaa: Kumoamishakemusta käsitellessään PRH ei ota huomioon toiminimen käyttöä kolmen kuukauden aikana ennen hakemuksen vireilletuloa, jos toiminimen käyttöä on alettu valmistella vasta sen jälkeen, kun toiminimen haltija on tullut tietoiseksi mahdollisesta kumoamista koskevasta hakemuksesta tai kanteesta.

Mitä teet, jos vastustat toiminimen rekisteröinnin kumoamista?

Lähetä vapaamuotoinen lausunto PRH:een kirjeessä mainittuun määräaikaan mennessä.

Voit liittää lausuntoon vapaamuotoisen selvityksen toiminimen käytöstä. Voit esimerkiksi esittää selvitystä siitä, että toiminimi on esiintynyt yrityksen mainoksissa, liikeasiakirjoissa tai muissa vastaavissa yhteyksissä.

Huomaa: Lähettämäsi lausunto ja selvitys ovat lähtökohtaisesti julkisia asiakirjoja ja tulevat nähtäville Virre-tietopalveluun.

Miten lähetät lausunnon PRH:lle?

Lähetä allekirjoitettu ja päivätty lausunto selvityksineen

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 10.06.2021