Tekninen tutkimus

Kun patenttihakemus on läpäissyt muodollisen tarkastuksen, se siirretään PRH:ssa tekniseen tutkimukseen. Teknisessä tutkimuksessa kyseiseen tekniikanalaan perehtynyt tutkijainsinööri tutkii keksinnön uutuuden ja arvioi keksinnön patentoitavuuden.

Edellytykset patentin saamiselle

Patenttilaki edellyttää patentoitavalta keksinnöltä kolmea perusasiaa: uutuutta, olennaista eroa ennestään tunnettuun tekniikkaan sekä teollista käyttökelpoisuutta.

Lue lisää siitä, millaiselle keksinnölle voidaan myöntää patentti.

Hakemuskäsittelyn kulku

Jos patentoinnin perusedellytykset täyttyvät ja hakemuksen hyväksymiselle ei ole estettä, tutkijainsinööri antaa hyväksyvän välipäätöksen.

Jos patentoinnin perusedellytykset eivät täyty tai hakemuksen hyväksymiselle on muita patenttisäädösten mukaisia esteitä, tutkijainsinööri antaa asiasta välipäätöksen.

Kun hakija on antanut vastauksen välipäätökseen, tutkijainsinööri perehtyy toimitettuun aineistoon jatkaessaan hakemuksen käsittelyä. Nyt tutkijainsinöörillä on mahdollisuus antaa joko julkaisumaksupyyntö, uusi välipäätös tai hylkäyspäätös.

Hylkäyksestä voi valittaa markkinaoikeuteen. Lue lisää markkinaoikeuden verkkosivuilta.

Tarvitsetko apua?

Jos välipäätös tuntuu vaikeaselkoiselta, voit ottaa yhteyttä tutkijainsinööriin tai asiakaspalveluumme. Katso asiakaspalvelun yhteystiedot.

Jos keksintö täyttää patentoinnin edellytykset, sille myönnetään patentti. Lue lisää.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 04.11.2014