Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Tekninen tutkimus

Kun patenttihakemus on läpäissyt muodollisen tarkastuksen, se siirretään PRH:ssa tekniseen tutkimukseen. Teknisessä tutkimuksessa kyseiseen tekniikanalaan perehtynyt tutkijainsinööri tutkii keksinnön uutuuden ja arvioi keksinnön patentoitavuuden.

Edellytykset patentin saamiselle

Patenttilaki edellyttää patentoitavalta keksinnöltä kolmea perusasiaa: uutuutta, olennaista eroa ennestään tunnettuun tekniikkaan sekä teollista käyttökelpoisuutta.

Lue lisää siitä, millaiselle keksinnölle voidaan myöntää patentti.

Hakemuskäsittelyn kulku

Jos patentoinnin perusedellytykset täyttyvät ja hakemuksen hyväksymiselle ei ole estettä, tutkijainsinööri antaa hyväksyvän välipäätöksen.

Jos patentoinnin perusedellytykset eivät täyty tai hakemuksen hyväksymiselle on muita patenttisäädösten mukaisia esteitä, tutkijainsinööri antaa asiasta välipäätöksen.

Kun hakija on antanut vastauksen välipäätökseen, tutkijainsinööri perehtyy toimitettuun aineistoon jatkaessaan hakemuksen käsittelyä. Nyt tutkijainsinöörillä on mahdollisuus antaa joko julkaisumaksupyyntö, uusi välipäätös tai hylkäyspäätös.

Hylkäyksestä voi valittaa markkinaoikeuteen. Lue lisää markkinaoikeuden verkkosivuilta.Avautuu uuteen välilehteen

Tarvitsetko apua?

Jos välipäätös tuntuu vaikeaselkoiselta, voit ottaa yhteyttä tutkijainsinööriin tai asiakaspalveluumme. Katso asiakaspalvelun yhteystiedot.

Jos keksintö täyttää patentoinnin edellytykset, sille myönnetään patentti. Lue lisää.

Muistutus hakemuksen hyväksymistä vastaan

Patenttihakemuksen käsittelyn aikana kuka vain voi tehdä PRH:lle muistutuksen hakemuksen hyväksymistä vastaan. Muistutukseksi kutsutaan kaikkea kolmannen osapuolen ennen hakemuksen hyväksymistä PRH:een toimittamaa materiaalia, jolla pyritään osoittamaan, että hakemuksen kohteena oleva keksintö ei täytä patentoinnin edellytyksiä. Muistutuksen tekeminen on maksutonta.

PRH ilmoittaa muistutuksesta patentinhakijalle ja muistutuksen asiakirjat tulevat julkisiksi. Muistutuksen voi halutessaan tehdä nimettömänä. Jos muistutuksen tekijä on ilmoittanut nimensä ja osoitteensa, PRH ilmoittaa hänelle kirjallisesti, kun hakemuksen käsittely päättyy tai patentti myönnetään. Mikäli patentti myönnetään, sitä vastaan voi halutessaan tehdä väitteen. Katso lisätietoja väitteestä.

Näin teet muistutuksen

Muistutus on tehtävä kirjallisesti. Kerro muistutuksessa, mitä hakemusnumeroa muistutus koskee. Kerro selkeästi, millä perusteella patenttia ei pitäisi myöntää. Jos vetoat julkiseen materiaaliin, liitä mukaan kopiot asiakirjoista tai anna linkit asiakirjoihin internetissä. Kerro myös milloin materiaali on tullut julkiseksi.

Voit tehdä muistutuksen nettilomakkeella:

Siirry tekemään muistutus.Avautuu uuteen välilehteen

Jos haluat tehdä muistutuksen nimettömänä, käytä nettilomaketta.

Voit toimittaa muistutuksen PRH:een myös seuraavilla tavoilla:

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 21.09.2023