Säätiörekisterin hinnastot ja maksuohjeet

Maksuohjeet

Patentti- ja rekisterihallitus määrää ja perii kaikilta säätiöiltä valvontamaksun. Lue lisää valvontamaksusta.

Säätiörekisterin hakemus- ja ilmoitusmaksut sekä tilatut tietopalvelutuotteet laskutetaan jälkikäteen.

Muutoksenhakumaksu on suoritettava valitusajan kuluessa. Lue lisää valitusasioista.

Hinnasto perustuu lakiin Patentti- ja rekisterihallituksen suoritteista perittävistä maksuista (1032/1992) ja sen nojalla annettuun Työ- ja elinkeinoministeriön asetukseen Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista (1090/2018).

Arvonlisäverollisten tietopalvelutuotteiden hinnat perustuvat em. Työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen nojalla annettuihin Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksiin.

Säätiölain mukaiset ilmoitusasiat

Palvelu Perushinta (€) ALV 0 %Hinta (€)
Säätiön sääntöjen tai sääntömuutoksen ennakkotarkastus 800,00 0,00800,00
Säätiön perusilmoitus (ei ennakkotarkastettu) 800,00 0,00800,00
Säätiön perusilmoitus (ennakkotarkastettu) 200,00 0,00200,00
Säätiön sääntöjen muuttamista koskeva muutosilmoitus (ei ennakkotarkastettu) 800,00 0,00800,00
Säätiön sääntöjen muuttamista koskeva muutosilmoitus (ennakkotarkastettu) 200,00 0,00200,00
Säätiön hallituksen, hallintoneuvoston, nimenkirjoittajien, tilintarkastajien ja toimitusjohtajan muutoksen ilmoittaminen 100,00 0,00100,00
Aputoiminimen ilmoittaminen 100,00/nimi 0,00100,00/nimi
Vuosiselvityksen ilmoittaminen maksuton 0,00maksuton
Henkilön oma ilmoitus rekisteriin merkityn tehtävän päättymisestä maksuton 0,00maksuton
Säätiön postiosoitteen muutos maksuton 0,00maksuton

Sulautumisasiat

Palvelu Perushinta (€) ALV 0 %Hinta (€)
Sulautumissuunnitelman ilmoittaminen 500,00 €/säätiö tai yhteisö 0,00500,00 €/ säätiö tai yhteisö
Hakemus kuulutuksen antamiseksi velkojille sulautumisasiassa 410,00 € + 210,00 €/kuulutettava säätiö tai yhteisö 0,00410,00 € + 210,00 €/kuulutettava säätiö tai yhteisö
Ilmoitus sulautumisen täytäntöönpanosta 110,00 €/säätiö tai yhteisö 0,00110,00 €/säätiö tai yhteisö

Hakemukset

Palvelu Perushinta (€) ALV 0 %Hinta (€)
Julkisen haasteen hakemus 210,00 0,00210,00
Muut Virallisessa lehdessä kuulutettavat hakemusasiat 210,00 0,00210,00
Hakemus toimia poikkeusluvalla säätiön perustajana, olla säätiön hallituksessa, hallintoneuvostossa, toimitusjohtajana tai selvitysmiehenä 120,00 0,00120,00
Hakemus selvitysmiehen määräämiseksi 100,00 0,00100,00
Hakemus rekisteristä poistetun säätiön selvitystilaan määräämiseksi 100,00 0,00100,00
Laskutuslisä 6,50 0,006,50

Vanhan säätiölain (109/1930) mukaiset hakemus- ja ilmoitusasiat

Palvelu Perushinta (€) ALV 0 %Hinta (€)
Säätiön perustaminen 1680,00 0,001680,00
Perustamisluvan saaneen säätiön rekisteröinti maksuton 0,00maksuton
Ilmoitus tuomioistuimen luvasta säätiöiden sulautumiseen ja säätiön lakkauttamiseen liittyvän lopputilityksen ilmoittaminen maksuton 0,00maksuton

Otteet, todistukset ja kopiot

Säätiörekisteriotteita, sääntöjä tai tilinpäätöksiä, voit ostaa suoraan Virre-tietopalvelusta. Sähköiset tuotteet ovat edullisempia. Maksat tuotteet pankkitunnuksin tai luottokortilla. Siirry Virre-tietopalveluun.

Jos verkossa maksaminen ei ole mahdollista, voit tilata tuotteita perinteisesti myös tilauslomakkeella. Tällöin asiakirjat toimitetaan postitse ja laskutetaan erikseen.

Tuote Perushinta (€) ALV 0 %Myyntihinta (€)
Säätiörekisterote 15,00 0,0015,00
Säätiön säännöt 15,00 0,0015,00
Säätiön tilinpäätös 15,00 0,0015,00
Diaaritodistus 7,00 0,007,00
Yritys- ja yhteisötunnusrekisterin saapumistodistus 7,00 0,007,00
Oikeaksi todistettu yritys- ja yhteisötunnusrekisterin otetuloste (YTJ-ote) 7,00 0,007,00
Kopion oikeaksi todistaminen 10,00 + 1,00/sivu 0,0010,00 + 1,00/sivu
Laskutuslisä 6,50 0,006,50
Toimituslisä 5,50 0,005,50
Tuote Perushinta (€) ALV 24 %Myyntihinta (€)
Kopiot sähköisistä ilmoitusasiakirjoista (1.1.2016 tai sen jälkeen saapuneet rekisteri-ilmoitukset) 5,00/ilmoitus 1,20 6,20/ilmoitus
Kopiot paperiasiakirjoista, tilaus 2,00/tilaus 0,482,48/tilaus

Kopiot paperiasiakirjoista
Esimerkki: Kopiotilaus asiakirjasta, jossa on 3 sivua 6,20 € (2,48 + 3 x 1,24 )

1,00/sivu 0,241,24/sivu
Kopiot ja tulosteet itsepalveluna PRH:n asiakaspalvelussa 0,40/ sivu 0,100,50/sivu
Säätiörekisteritietojen historiaote (manuaalisesti tehtävä erikseen PRH:lta tilattava) 50,00 12,0062,00
Muu säätiörekisterin todistus 50,00 12,0062,00
Laskutuslisä 6,50 1,568,06
Toimituslisä 5,50 1,326,82

Poiminnat ja rajapintapalvelut

Tuote Perushinta (€) ALV 24 %Myyntihinta (€)
Poiminnat uusista, voimassaolevista tai lakanneista säätiöistä, poiminnat henkilöön liittyvistä säätiöistä (henkilöhaku) ks. Virre-tietopalvelun hinnasto
Sovelluskyselyt säätiörekisteritiedoista WebService-rajapinnan kautta ks. Virre-tietopalvelun hinnasto
Säätiöiden tilinpäätöskuvien ja tietojen massaluovutus (neljässä osassa laskutettava vuosimaksu) 1 000,00/ liittyminen 240,001 240,00/ liittyminen
1 760,00/ vuosimaksu 422,402 182,40

Muut poiminnat säätiöistä YTJ-tietojen perusteella, ks. yhteistyökumppanien palvelut YTJ-sivuilla.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 01.01.2019