Ohjeet uuden säätiölain edellyttämistä sääntömuutoksista

Nämä ohjeet koskevat säätiöitä, joiden voimassaolevat säännöt on rekisteröity ennen 1. joulukuuta 2015, ja säännöt sisältävät määräyksiä, jotka ovat 1. joulukuuta 2015 voimaan tulleen säätiölain vastaisia.

Vuonna 2015 voimaan tulleessa uudessa säätiölaissa on säännöksiä, joiden takia osa säätiöistä joutuu muuttamaan sääntöjään. Lain siirtymäkausi päättyi 1. joulukuuta 2018, johon mennessä säätiöiden on täytynyt viimeistään ilmoittaa muutokset PRH:lle.

Siirtymäajassa yksi poikkeus

Siirtymäajasta on yksi poikkeus. Tietyn sisältöistä säätiön nimenkirjoittamista koskevaa lainvastaista sääntömääräystä ei tarvinnut muuttaa, eikä ilmoittaa säätiörekisteriin siirtymäajan puitteissa, kun säätiön säännöt muilta osin olivat uuden säätiölain mukaiset. Lue lisää uuden lain siirtymäaikaa koskevasta poikkeuksesta.

Tee ilmoitus välittömästi, jos säätiö on laiminlyönyt toimia siirtymäkauden aikana

Jos säätiö ei ole noudattanut laissa säädettyä määräaikaa, täytyy säätiön hallituksen välittömästi huolehtia, että säätiön sääntöihin tehdään tarvittavat muutokset ja sääntömuutos ilmoitetaan säätiörekisteriin.

PRH:n säätiövalvonta voi asettaa säätiölle uhkasakon, jos säätiö ei ole tehnyt ilmoitusta.

Hyödynnä sääntöjen ennakkotarkastus

Kun säätiö on muuttamassa sääntöjään, voit teetättää PRH:lla maksullisen sääntöjen ennakkotarkastuksen. PRH tarkastaa, että muutetut säännöt ovat uuden säätiölain mukaiset. Lue lisää sääntöjen ennakkotarkastuksesta.

Ilmoita uuden lain mukaiset säännöt

Tutustu yleisimpiin uuden lain vastaisiin sääntömääräyksiin ja ilmoita muutokset säätiörekisteriin. Siirry esimerkkeihin yleisimmistä sääntömääräyksistä, jotka säätiön täytyy muuttaa ja ilmoittaa PRH:lle.

Kun säätiön voimassaolevat säännöt on rekisteröity ennen 1. joulukuuta 2015, säätiön hallitus päättää säätiön sääntömuutoksesta.

Sääntömuutoksesta päättää säätiön hallitus niissäkin tilanteissa, joissa säätiön sääntöjen mukaan niiden muuttamisesta päättää esimerkiksi säätiön edustajisto tai valtuusto.

Tutustu tarvittaessa myös seuraavaan lainsäädäntöön Finlex-säädöstiedopankissa:

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 25.03.2019