Säätiön sähköinen vuosiselvitys

Säätiöt voivat ilmoittaa vuosiselvityksensä sähköisessä muodossa PRH:een lähivuosina.

Vuodesta 2022 alkaen tilitoimisto voi lähettää säätiön vuosiselvityksen kirjanpito-ohjelmasta, joka käyttää PRH:n IXBRL-rajapintaa.

Tavoitteena on, että tulevaisuudessa kaikki säätiöt ilmoittavat vuosiselvityksensä sähköisesti. PRH tulee tarjoamaan korvaavan menettelyn niille säätiöille, joille IXBRL-muotoisen vuosiselvityksen lähettäminen ei ole mahdollista.

Vuonna 2022

Säätiö

Säätiö voi ilmoittaa vuosiselvityksen sähköisessä IXBRL-muodossa kirjanpito-ohjelmasta.

PRH

PRH ottaa vastaan IXBRL-muotoisia vuosiselvityksiä.

Lähivuosina

Säätiö

Säätiön täytyy ilmoittaa sähköinen vuosiselvitys.

Jos IXBRL-vuosiselvitys ei ole mahdollinen, säätiön täytyy ilmoittaa vuosiselvityksensä PRH:n tarjoamalla sähköisellä menettelyllä.

PRH

PRH ottaa vastaan IXBRL-muotoiset vuosiselvitykset.

PRH tarjoaa korvaavan sähköisen menettelyn niille säätiöille, joille IXBRL-vuosiselvityksen lähettäminen ei ole mahdollista.

Miksi sähköinen vuosiselvitys?

Sähköinen vuosiselvitys tehdään IXBRL-kielen avulla. Tiedot ovat rakenteisessa eli koneluettavassa muodossa, joten niitä voidaan koostaa, käsitellä ja analysoida myös koneellisesti.

Sähköinen vuosiselvitys mahdollistaa säätiöiden paremman ja helpomman keskinäisen vertailun, ja tiedon jatkojalostaminen on helpompaa.

Säätiöille tehdyn kyselyn perusteella säätiöt kannattavat ja toivovat siirtymistä sähköiseen raportointiin. Loppuvuonna 2020 tehdyssä kyselyssä yli 500 vastanneesta säätiöstä noin 70 prosenttia vastasi olevansa kiinnostunut sähköisestä raportoinnista.

Sähköistä raportointia on kokeiltu pilottiprojektissa

PRH on kokeillut IXBRL-muotoisen vuosiselvityksen ilmoittamista vuonna 2020 käynnistyneessä pilottiprojektissa. Pilottiprojektiin osallistuneet säätiöt laativat rakenteisen tilinpäätöksen vuonna 2019 päättyneeltä tilikaudelta ja toimittivat sen PRH:n rajapintaan.

Mukana pilotointityössä olivat Koneen Säätiö sr, Suomen Kulttuurirahasto sr ja Vappu Uuspään Säätiö sr.

Mikä on IXBRL?

IXBRL-kielen (Inline eXtensible Business Reporting Language) avulla talousraportteja voidaan muodostaa, käsitellä ja jalostaa koneellisesti. Tämä tukee ja tehostaa yritysten kilpailukykyä sekä pienentää yritysten ja säätiöiden hallinnollista taakkaa.

IXBRL-muotoisissa tilinpäätöksissä tiedot esitetään standardien ja luokitusten mukaisesti yhtenäisellä tavalla. Tämä muun muassa vähentää riskiä siitä, että tilinpäätöksestä puuttuisi oleellisia tietoja tai että tiedot olisivat virheellisiä.

Siirry Suomen XBRL-konsortion sivuille lukemaan lisää IXBRL:stä.

Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 16.06.2022