Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Pidennykset, kiirehtiminen tai lykkäys väiteasiassa

Pidennykset väiteasioissa

Sekä tavaramerkin haltija että väitteentekijä voivat saada pidennyksen vastineen antamiseen kerran ilman perusteita ja sen jälkeen yksittäistapauksissa harkittavin perustein.

PRH myöntää kesäpidennyksen vastineen antamiseen ilman perusteluja, jos vastineen antamisen määräaika päättyy 1.6 - 31.8. Kesäpidennyksiä voi siis olla useampia kuin yksi.

Määräajan pidennykset väiteasioissa ovat maksullisia. Voimassaolevan pidennysmaksun voi katsoa hinnastosta.

Väitekäsittelyn kiirehtiminen tai lykkäys

Joissain tapauksissa väitekäsittelyn lykkäys tai kiirehtiminen voi tulla väitteen osapuolille ajankohtaiseksi väitekäsittelyn ollessa vireillä.

Kiirehtimistä tai lykkäystä voi pyytää PRH:lta kumpi tahansa väitteen osapuoli tai osapuolet yhdessä. Kiirehtimis- tai lykkäyspyyntö täytyy tehdä kirjallisesti ja siinä tulee olla tarvittava näyttö kiirehtimisen tai lykkäyksen perusteista.

PRH käyttää pyyntöjen hyväksymisessä tapauskohtaista harkintaa ja ilmoittaa osapuolille aina, kiirehditäänkö vai lykätäänkö käsittelyä vai eteneekö asia normaalijärjestyksessä.

PRH voi lykätä väitekäsittelyä myös viran puolesta. Tämä tulee kysymykseen esimerkiksi tapauksissa, joissa väitteessä vedotun estemerkin käsittely ei ole vielä lainvoimainen.

Myöhässä jätetyistä väitteistä tehdään kiirehdittynä päätös väitteen tutkimatta jättämisestä.

Väitemenettelyn keskeyttäminen (koskee vain 1.5.2019 jälkeen haettuja tavaramerkkejä)

Väitemenettely keskeytetään kahdeksi kuukaudeksi, jos väitteentekijä ja tavaramerkin haltija yhdessä sitä pyytävät. Pyyntö on jätettävä PRH:lle väitemenettelyn aikana ennen kuin väiteasia on ratkaistu.

Väitemenettelyn keskeyttämisaikaa voidaan pidentää kahdesti, viisi kuukautta kerrallaan, osapuolten yhteisestä pyynnöstä. Kirjallinen pyyntö tulee toimittaa PRH:lle ennen käynnissä olevan keskeyttämisajan päättymistä.

Keskeyttämisaika päättyy, jos jompikumpi osapuoli ilmoittaa siitä kirjallisesti PRH:lle. Tämän jälkeen väiteasian käsittely jatkuu normaalisti.

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 11.12.2020