Tavaramerkkihakemuksiin ja -rekisteröinteihin liittyvät maksut 1.1.2019 alkaen

Tavaramerkkihakemuksen vireilletulon ehdottomana edellytyksenä on hakemusmaksun maksaminen. Kuitti tilille suoritetusta maksusta liitetään hakemukseen.

Maksutiedot

Pankki: OP Yrityspankki Oyj
Maksun saajan IBAN-tilinumero: FI3950000120378368
BIC-koodi: OKOYFIHH
Viestitietoihin: Esim. jokin seuraavista:

- sana "tavaramerkkihakemus" ja haettava merkki
- hakemusnumero
- rekisterinumero
- tavaramerkin väitemaksu ja rekisterinumero
- hakijan, haltijan tai väitteentekijän nimi

Tutustu tarkemmin maksuohjeisiin.


Patentti- ja rekisterihallitus
00091 PRH
puh. + 358 29 509 5000
Y-tunnus 0244683-1
ALV-tunnus FI02446831

Maksamista koskevat tiedustelut

Ota yhteyttä neuvontaan. Katso yhteystiedot.

Tavaramerkkihakemusten ja -rekisteröintien hinnasto perustuu työ- ja elinkeinoministeriön Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista antamaan asetukseen N:o 1090/2018. Rauenneen hakemuksen käsittelyn jatkamismaksu ja Hallinnollinen menettämis- ja mitätöintimaksu eivät vielä ole käytössä. Nämä maksut tulevat käyttöön vasta, kun uusi tavaramerkkilaki tulee voimaan.

Kansallinen rekisteröinti Perushinta (€) ALV 0 % Myyntihinta (€)
Tavaramerkin hakemusmaksu sähköistä hakemusjärjestelmää käyttäen. Hakemusmaksu sisältää yhden tavara- tai palveluluokan 225,00 0,00 225,00
Tavaramerkin hakemusmaksu (esim. postitse tai sähköpostin liitteenä toimitettava lomake). Hakemusmaksu sisältää yhden tavara- tai palveluluokan 275,00 0,00 275,00
Lisämaksu jokaiselta luokalta ensimmäisen luokan jälkeen 100,00 0,00 100,00
Yhteismerkin hakemusmaksu sähköistä hakemusjärjestelmää käyttäen. Hakemusmaksu sisältää yhden tavara- tai palveluluokan 300,00 0,00 300,00
Yhteismerkin hakemusmaksu (esim. postitse tai sähköpostin liitteenä toimitettava lomake). Hakemusmaksu sisältää yhden tavara- tai palveluluokan 350,00 0,00 350,00
Lisämaksu jokaiselta luokalta ensimmäisen luokan jälkeen 100,00 0,00 100,00
Maksu välipäätöksessä annetun määräajan pidentämisestä 55,00 0,00 55,00
Maksu väitteen tekemisestä rekisteröintiä vastaan 275,00 0,00 275,00
Kansainvälinen rekisteröinti Perushinta (€) ALV 0 % Myyntihinta (€)
Madridin pöytäkirjan mukaisen kansainvälisen rekisteröintihakemuksen vastaanottomaksu
* Ks. WIPOn perimät ja maakohtaiset maksut (Feecalculator)
155,00 0,00 155,00
Maksu välipäätöksessä annetun määräajan pidentämisestä 55,00 0,00 55,00
Maksu väitteen tekemisestä rekisteröintiä vastaan
275,00 0,00 275,00
Rekisteröityihin tavaramerkkeihin liittyvät maksut Perushinta (€) ALV 0 % Myyntihinta (€)
Tavaramerkin rekisteröinti voidaan uudistaa aikaisintaan vuotta ennen rekisteröintikauden päättymistä ja viimeistään kuuden kuukauden kuluessa sen päättymisestä.
Rekisteröinnin uudistaminen sähköistä hakemusjärjestelmää käyttäen. Maksu sisältää yhden tavara- tai palveluluokan. 225,00 0,00 225,00
Rekisteröinnin uudistaminen (uudistus maksamalla tai esim. postitse tai sähköpostin liitteenä toimitettava lomake). Maksu sisältää yhden tavara- tai palveluluokan. 275,00 0,00 275,00
Rekisteröinnin uudistaminen, jos hakemus jätetään rekisteröintikauden päättymisen jälkeen sähköistä hakemusjärjestelmää käyttäen. Maksu sisältää yhden tavara- tai palveluluokan. 275,00 0,00 275,00
Rekisteröinnin uudistaminen, jos hakemus jätetään rekisteröintikauden päättymisen jälkeen (uudistus maksamalla tai esim. postitse tai sähköpostin liitteenä toimitettava lomake). Maksu sisältää yhden tavara- tai palveluluokan. 325,00 0,00 325,00
Yhteismerkin uudistaminen sähköistä hakemusjärjestelmää käyttäen. Maksu sisältää yhden tavara- tai palveluluokan. 300,00 0,00 300,00
Yhteismerkin uudistaminen (uudistus maksamalla tai esim. postitse tai sähköpostin liitteenä toimitettava lomake). Maksu sisältää yhden tavara- tai palveluluokan. 350,00 0,00 350,00
Yhteismerkin uudistaminen, jos hakemus jätetään rekisteröintikauden päättymisen jälkeen sähköistä hakemusjärjestelmää käyttäen. Maksu sisältää yhden tavara- tai palveluluokan. 350,00 0,00 350,00
Yhteismerkin uudistaminen, jos hakemus jätetään rekisteröintikauden päättymisen jälkeen (uudistus maksamalla tai esim. postitse tai sähköpostin liitteenä toimitettava lomake). Maksu sisältää yhden tavara- tai palveluluokan. 400,00 0,00 400,00
Rekisteröidyn tavaramerkin tai yhteismerkin uudistamismaksu sisältää yhden tavara- tai palveluluokan. Mikäli uudistettava rekisteröinti sisältää enemmän kuin yhden luokan, peritään lisäksi lisämaksuna luokkamaksu jokaiselta luokalta ensimmäisen luokan jälkeen.
Lisämaksu jokaiselta luokalta ensimmäisen luokan jälkeen 100,00 0,00 100,00
Maksu rekisteröityä tavaramerkkiä koskevasta merkinnästä, kultakin merkinnältä (esim. siirto, supistus, panttaus, käyttölupa) 100,00 0,00 100,00
Rekisteröidyn merkin muuttaminen (HUOM! Vain sellaiset vähäiset muutokset mahdollisia, jotka eivät muuta merkin kokonaisvaikutelmaa) 100,00 0,00 100,00
Nimen, kotipaikan ja asiamiehen muutosta koskeva merkintä maksuton 0,00 maksuton
Ilmoitus tavaramerkkirekisteriin merkityn oikeuden lakkaamisesta maksuton 0,00 maksuton
Pyyntö kansallisen rekisteröinnin korvaamisesta kansainvälisellä rekisteröinnillä 60,00 0,00 60,00
Maksu välipäätöksessä annetun määräajan pidentämisestä 55,00 0,00 55,00
Muut tavaramerkkiasioihin liittyvät maksut Perushinta (€) ALV 0 % Myyntihinta (€)
Etuoikeustodistus 10,00 0,00 10,00
Rekisteriote 15,00 0,00 15,00
Oikeaksitodistaminen 10,00+1,00/sivu 0,00 10,00+1,00/sivu
Toimituslisä 5,50 0,00 5,50
Laskutuslisä 6,50 0,00 6,50
Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 02.01.2019