Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Tilintarkastusvalvonnan laaduntarkastusten rekisterin asiakirjajulkisuuskuvaus

Tilintarkastusvalvonta pitää rekisteriä tilintarkastusvalvonnan laaduntarkastuksista lakisääteisen velvoitteensa noudattamiseksi. Käyttötarkoituksena on kerätä tietoja tilintarkastajien ja tilintarkastusyhteisöjen laadunvalvontaa varten.

Rekisteriin merkitään tietoja tilintarkastajarekisteristä, tilintarkastajien ja tilintarkastusyhteisöjen laaduntarkastuksen yhteydessä ilmoittamia tietoja, tilintarkastusvalvonnan laaduntarkastusten perusteella päivittämiä tietoja ja muiden viranomaisten antamia tietoja.

Mitä tietoja tilintarkastusvalvonnan laaduntarkastusten rekisterissä on?

Tilintarkastusvalvonnan laaduntarkastusten rekisteri sisältää tiedot laaduntarkastukseen määrätyistä tilintarkastajista tai tilintarkastusyhteisöistä.

Rekisterin tietoryhmät:

  • Tilintarkastajan ja tilintarkastusyhteisön tiedot: nimi, henkilötunnus tai Y-tunnus ja yhteystiedot.
  • Tilintarkastajaluokka
  • Laaduntarkastuksen peruuntuminen tai siirtyminen ja syy siihen
  • Laaduntarkastukseen valittu toimeksianto
  • Muut tiedot, kuten työsuhdetiedot ja yhteisön kuuluminen ketjuun
  • Muut valvonnan kannalta tarpeelliset tiedot ja asiakirjat

Miten saat tietoja tilintarkastusvalvonnan laaduntarkastusten rekisteristä?

Tietojen luovuttamiseen sovelletaan viranomaisen toiminnan julkisuudesta annettua lakia, tietosuojalakia, EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) ja tilintarkastuslakia.

Voit esittää tietopyynnön sähköpostitse osoitteeseen laatu.tilintarkastusvalvonta(at)prh.fi.

Rekisteriin merkityllä henkilöllä on oikeus tarkistaa, mitä henkilötietoja hänestä on merkitty tai että rekisterissä ei ole häntä koskevia tietoja. Lue ohjeet omien tietojen tarkistamisesta.

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 14.01.2021