PRH kehottaa yritystä ilmoittamaan tilinpäätöksensä sakon uhalla

PRH voi kehottaa yritystä ilmoittamaan tilinpäätöksensä tai täydentämään puutteellisia tilinpäätösasiakirjoja sakon uhalla, jos yritys ei ole ilmoittanut kaikkia tilinpäätösasiakirjoja kaupparekisteriin määräaikaan mennessä. Katso määräajat yritysmuodoittain.

Ilmoita tilinpäätös PRH:n antamaan määräaikaan mennessä, jotta vastuuhenkilö välttyy uhkasakolta. Siirry ohjeeseen tilinpäätöksen ilmoittamisesta kaupparekisteriin.

Uhkasakko määrätään yrityksen vastuuhenkilölle, ja sen määrä riippuu hänen tuloistaan. Sakko on korkeintaan 3 300 euroa.

Jos et ilmoita tilinpäätöstä sakosta huolimatta, PRH voi määrätä yrityksen selvitystilaan tai poistaa sen kaupparekisteristä. Siirry lukemaan lisää poistomenettelystä.

Emme myönnä lisäaikaa tilinpäätöksen ilmoittamiseen.

Mitkä ovat uhkasakkomenettelyn vaiheet?

  1. PRH lähettää yritykselle kehotuskirjeen, jossa annetaan kuukausi aikaa ilmoittaa pyydetyt tilinpäätösasiakirjat sakon uhalla.
  2. Jos yritys ei ilmoita tilinpäätöstään määräajassa, lähetämme yrityksen vastuuhenkilölle päätöksen uhkasakon asettamisesta ja kehotamme ilmoittamaan tilinpäätösasiakirjat PRH:lle kahden viikon kuluessa. Uhkasakon asettamispäätös lähetetään saantitodistuskirjeenä Postiin.
  3. Jos yritys ei ilmoita tilinpäätöstään määräajassa, PRH lähettää vastuuhenkilölle muistutuksen. Muistutuksessa annettu määräaika on kaksi viikkoa.
  4. Jos yritys ei ilmoita tilinpäätöstään annetuissa määräajoissa, tuomitsemme vastuuhenkilön maksamaan uhkasakon. Päätös uhkasakon tuomitsemisesta toimitetaan haastemiehen välityksellä. Päätös on valituskelpoinen. Valitusaika on 30 päivää.
  5. Jos yritys ei ilmoita tilinpäätöstä edellä mainituista huolimatta, voimme määrätä yrityksen selvitystilaan tai poistaa sen kaupparekisteristä.

Siirry ohjeeseen tilinpäätöksen ilmoittamisesta kaupparekisteriin.

Lisätietoa lainsäädännöstä

Tilinpäätöksen ilmoittamis- ja rekisteröintivelvollisuuksista sekä uhkasakkomenettelystä säädetään laissa seuraavasti:

  • kirjanpitolaki 3 luku 9 § ja 8 luku 1 §
  • osakeyhtiölaki 5 luku 3 § ja 8 luku 10 §
  • osuuskuntalaki 5 luku 4 § ja 8 luku 10 §

Linkit kirjanpitolakiin, osakeyhtiölakiin ja osuuskuntalakiin löytyvät Lainsäädäntöä-sivulta. Lue lisää lainsäädännöstä.

Uhkasakkomenettelystä säädetään myös uhkasakkolain 68 §:ssä ja 1011 §:ssä. Tutustu uhkasakkolakiin Finlex-säädöstietopankissa.

Muutoksenhausta säädetään lain Patentti- ja rekisterihallituksesta 7 §:n 1 momentissa. Tutustu lakiin Patentti- ja rekisterihallituksesta Finlex-säädöstietopankissa.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 18.09.2020