Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Tilintarkastajien laaduntarkastukset

Kaikki tilintarkastajat ovat joko kolmen tai kuuden vuoden välein henkilökohtaisesti laaduntarkastuksen kohteena. Lisäksi tilintarkastaja voidaan määrätä laaduntarkastukseen riskiperusteisesti. Laaduntarkastuksen tekevät tilintarkastusvalvonnan laadunvarmistuksen asiantuntijat.

Tilintarkastajan laaduntarkastuksessa arvioimme hänen tilintarkastustyötään valitsemassamme tilintarkastustoimeksiannossa. Laaduntarkastuksessa arvioimme, voidaanko tilintarkastus todeta suoritetuksi hyvää tilintarkastustapaa noudattaen. Hyvästä tilintarkastustavasta voi lukea lisää PRH:n verkkosivuilta.

Laaduntarkastuksen päätteeksi PRH:n tilintarkastusvalvonta antaa tilintarkastajalle tuloksen laaduntarkastuksesta. Tilintarkastajan laaduntarkastuksen lopullinen tulos voi olla joko hyväksytty tai hylätty. Mikäli kummankaan tulosluokan kriteerit eivät täyty, laaduntarkastusta jatketaan uusintatarkastuksella (välitulos). Tilintarkastusvalvonta on julkaissut tulosluokkien kriteerit verkkosivuillaan 21.4.2017.

Vuonna 2019 määräsimme laaduntarkastukseen 202 tilintarkastajaa, joista 135 on saanut joko päätöksen lopullisesta tuloksesta tai ratkaisun uusintatarkastuksella jatkamisesta vuoden 2019 loppuun mennessä. Laaduntarkastuksista 23 peruutettiin. Peruuntumisista suurin osa johtui siitä, että tilintarkastaja haki hyväksymisen lakkauttamista laaduntarkastukseen määräämisen jälkeen. Kaikkiaan 40 tilintarkastajan laaduntarkastus oli kesken 31.12.2019, ja näistä 20 tilintarkastajaa on saanut päätöksen tai ratkaisun 1.1. - 3.3.2020. Seuraavassa taulukossa on esitetty tarkempi yhteenveto toteutettujen laaduntarkastusten lukumääristä per 31.12.2019:

Laaduntarkastukset tilintarkastajittain 2019 2018
Laaduntarkastukseen määrättyjä tilintarkastajia yhteensä 202 97
Hyväksyminen lakkautettu tilintarkastajan hakemuksesta 19 8
Laaduntarkastus peruuntunut muusta syystä 4 3
Peruuntuneet laaduntarkastukset yhteensä 23 11
Laaduntarkastus siirretty myöhemmin suoritettavaksi 4 1
Laaduntarkastukset yhteensä 175 85
Asia käsiteltävänä laadunvarmistusyksikössä 40 1
Asia käsiteltävänä tutkinta-asiat ja laillisuusvalvontayksikössä 0 8

Lisäksi vuoden 2018 lopussa keskeneräisinä olleiden laaduntarkastusten osalta kuudelle tilintarkastajalle on annettu päätös tai ratkaisu vuoden 2019 aikana. Kolme on vielä kesken.

Alla olevassa taulukossa on esitetty tilintarkastajien määrät niiden 175 tilintarkastajan osalta, joille laaduntarkastus on suoritettu tai suoritetaan 2019 laaduntarkastukseen määräämisen perusteella. Laaduntarkastuksen kohteena on seitsemässä eri PIE-tilintarkastusyhteisössä toimivia tilintarkastajia, joiden määrät on esitetty yhteisöittäin. Yksin tai muissa tilintarkastusyhteisöissä toimivat tilintarkastajat on esitetty omana ryhmänään (Ei-PIE).

Kuva 2: Vuoden 2019 laaduntarkastusten kohteena olevien tilintarkastajien lukumäärä (sisältää keskeneräiset laaduntarkastukset)


PRH:n tilintarkastusvalvonta kävi läpi laaduntarkastuksissa vuoden 2019 aikana 132 tilintarkastustoimeksiantoa. Lisäksi olemme arvioineet 1.1.-3.3.2020 aikana 18 vuoden 2019 laaduntarkastuksiin valitsemaamme toimeksiantoa. Toimeksiannot liittyivät eri toimialoilla tai julkishallinnossa toimiviin yhteisöihin.

Vuoden 2019 laaduntarkastuksista on annettu 3.3.2020 mennessä 155 tulospäätöstä tai ratkaisua. Osa tilintarkastajista ei ole vielä saanut tulosta laaduntarkastuksesta, koska laaduntarkastus on laadunvarmistusyksikössä kesken. Tulokset 3.3.2020 mennessä ratkaistuista vuoden 2019 laaduntarkastuksista ovat seuraavat:

Kuva 3: Vuoden 2019 laaduntarkastusten tulokset 3.3.2020 mennessä

Tilintarkastusvalvonta julkaisee verkkosivuillaan kevään 2020 aikana vuosiraportin, jossa kerrotaan vuoden 2019 laaduntarkastuksissa tehdyistä havainnoista. Siirry tästä raporttiin.

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 29.03.2021