Tilintarkastajien laaduntarkastukset vuonna 2020

PRH:n tilintarkastusvalvonnan laadunvarmistuksen asiantuntijat ovat tehneet kaikki laaduntarkastukset vuodesta 2018 lähtien. Tilintarkastajat ovat lähtökohtaisesti joko kolmen tai kuuden vuoden välein henkilökohtaisesti laaduntarkastuksen kohteena. Lisäksi tilintarkastaja voidaan määrätä laaduntarkastukseen riskiperusteisesti.

Laaduntarkastusten määrät

PRH:n tilintarkastusvalvonta antoi vuonna 2020 laaduntarkastuksen ratkaisun tai tulospäätöksen 139 tilintarkastajalle. Kahden vuonna 2020 laaduntarkastukseen määrätyn tilintarkastajan laaduntarkastus oli vielä kesken 31.12.2020. Lisäksi yhteensä viisi ratkaisua tai päätöstä annettiin tilintarkastajille, joiden laaduntarkastus oli määräämisvuonna päätetty siirtää myöhemmäksi. Näistä neljä oli siirretty vuodelta 2019 ja yksi vuodelta 2018. Määräämisvuotenaan keskeneräisiksi jääneistä laaduntarkastuksista annettiin ratkaisu tai päätös 40 tilintarkastajalle vuodelta 2019 ja kahdelle tilintarkastajalle vuodelta 2018.

Kaikki vuonna 2019 laaduntarkastukseen määrätyt tilintarkastajat ovat saaneet ratkaisun tai päätöksen. Yksi vuonna 2018 laaduntarkastukseen määrätyistä tilintarkastajista ei ole saanut päätöstä tai ratkaisua 31.12.2020 mennessä.

Kaikki laaduntarkastuksista antamamme päätökset eivät ole vielä lainvoimaisia.

Taulukko 1: Yhteenveto toteutettujen laaduntarkastusten lukumääristä per 31.12.2020


Tilintarkastajien valinnat yhteisöittäin

Laaduntarkastukseen määrätään tilintarkastajia jaksoittain tai riskiperusteisesti. Valinnoissa huomioidaan myös se, että jokaisesta yhteisötarkastuksen piirissä olevasta tilintarkastusyhteisöstä valitaan tilintarkastajia laaduntarkastukseen.

Vuonna 2020 laaduntarkastuksen tulospäätöksen tai ratkaisun saaneista 139 tilintarkastajasta 53 toimi PIE-tilintarkastusyhteisöissä ja 86 tilintarkastajaa toimi yksin tai muissa tilintarkastusyhteisöissä. PIE-tilintarkastusyhteisöistä BDO Oy:ssä toimi 14 tarkastetuista tilintarkastajista, Ernst & Young Oy:ssä kahdeksan, PricewaterhouseCoopers Oy:ssä seitsemän, Pohjois-Suomen Tilintarkastus Oy:ssä seitsemän, KPMG Oy:ssä kuusi, Moore Rewinet Oy:ssä viisi, Idman Vilén Grant Thornton Oy:ssä neljä ja Auditus Tilintarkastus Oy:ssä (nyk. Optilex Oy) kaksi.

Kuva 1: Vuonna 2020 laaduntarkastettujen tilintarkastajien lukumäärä yhteisöittäin


Läpikäydyt toimeksiannot

Kävimme läpi laaduntarkastuksissa 133 tilintarkastustoimeksiantoa ja annoimme 139 tulospäätöstä tai ratkaisua.

Läpikäydyt toimeksiannot koskivat eri toimialoilla tai julkishallinnossa toimivia yhteisöjä ja säätiöitä. Toimeksiantojen koot vaihtelivat mikroyrityksistä suuryrityksiin ja PIE-yhtiöihin sekä erikokoisiin julkishallinnon toimijoihin (kirjanpitolain määrittelemät kokoluokat).

Läpikäydyistä toimeksiannoista julkishallinnon toimeksiantoja oli viisi, säätiöitä kaksi, mikroyrityksiä kuusi, pienyrityksiä 63, keskisuuria yrityksiä 29, suuryrityksiä 13 ja yleisen edun kannalta merkittäviä yhtiöitä 15 kappaletta.

Kuva 2: Läpikäydyt toimeksiannot jaoteltuna tilintarkastuksen kohteena olevan yhteisön koon mukaan (kirjanpitolain määrittelemät kokoluokat)


Tilintarkastajien laaduntarkastusten tulokset

Tilintarkastajan laaduntarkastuksen lopullinen tulos voi olla joko hyväksytty tai hylätty. Jos kummankaan tulosluokan kriteerit eivät täyty, laaduntarkastusta jatketaan uusintatarkastuksella. Tilintarkastusvalvonta on julkaissut tulosluokkien kriteerit verkkosivuillaan.

Lue lisää laaduntarkastuksen tulosluokkien kriteereistä.

Vuoden 2020 laaduntarkastuksista 69 tilintarkastajaa (50 %) sai hyväksytty-tuloksen ja 11 tilintarkastajaa (8 %) sai hylätty-tuloksen. Uusintatarkastuksella jatketaan 59 tilintarkastajan (42 %) laaduntarkastusta. Määriin sisältyvät tilintarkastajat, joilta on tarkastettu PIE-toimeksianto. Kaikkiaan kolme laaduntarkastukseen määrättyä tilintarkastajaa ei saanut tulospäätöstä tai ratkaisua 31.12.2020 mennessä. Näistä kaksi tilintarkastajaa on määrätty laaduntarkastukseen vuonna 2020 ja yksi tilintarkastaja vuonna 2018.

Kuva 3: Laaduntarkastuksen tulokset vuonna 2020


Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 24.09.2021