Yhdistyksen sääntöjen maksullinen ennakkotarkastus

PRH:n tekemä sääntöjen ennakkotarkastus sopii erityisesti liittomuotoisille yhdistyksille. Muutkin voivat tarvittaessa hakea PRH:lta ennakkotarkastusta, jos esimerkiksi on kyseessä jokin harvinainen sääntöehdotus.

Ennakkotarkastus liittyy seuraaviin tilanteisiin:

  • perustetaan uusi yhdistys
  • rekisteröity yhdistys muuttaa sääntöjään.

Toimi näin:

  1. Tee hakemus PRH:lle sääntöjen ennakkotarkastuksesta. PRH:n ennakkotarkastuspäätös on voimassa kaksi vuotta.
  2. Kun PRH on tarkastanut ennakkoon yhdistyksen säännöt, yhdistyksen täytyy hyväksyä säännöt kokouksessaan.
  3. Yhdistys ilmoittaa säännöt PRH:lle rekisteröitäviksi joko perustamisilmoituksen tai muutosilmoituksen liitteenä. Huomio! Tee ilmoitus paperilomakkeilla. 1.10.2020 alkaen voit tehdä ennakkotarkastettujen sääntöjen muutosilmoituksen sähköisesti. Lue lisää 1.10.2020 voimaan tulevista muutoksista tiedotteestamme.

Jos yhdistys on hyväksynyt ennakkotarkastetut säännöt muuttamatta niitä, voi yhdistys voi alkaa soveltaa sääntöjä sisäisessä toiminnassaan jo ennen rekisteröintiä.

Huomio! Sääntömallit eli mallitekstit yhdistyksen säännöiksi eivät ole ennakkotarkastetut. Lue lisää sääntömalleista.

Mitä maksaa?

Ennakkotarkastus maksaa 350 euroa.

Maksa käsittelymaksu etukäteen, ja liitä kuitti hakemukseen. Lue ensin maksuohjeet.

Huomio! Ennakkotarkastusmaksu ei sisällä perustamisilmoituksen tai sääntöjen muutosilmoituksen käsittelymaksua. Tutustu käsittelymaksujen hinnastoon.

Miten haet sääntöjen ennakkotarkastusta?

Hae sääntöjen ennakkotarkastusta vapaamuotoisella hakemuksella, jossa on seuraavat asiat:

Aikataulutoive hakemuksen käsittelylle, jos se on jokin muu kuin kuukausi hakemuksen saapumisesta. PRH tekee sääntöjen ennakkotarkastuksen kuukauden kuluessa hakemuksen saapumisesta tai mahdollisuuksien mukaan asiakkaan pyytämän aikataulun mukaisesti.

Aikataulutoiveen lisäksi kerro seuraavat asiat:

  • yhteyshenkilön osoite, sähköposti ja puhelinnumero
  • tarkastettavat säännöt
  • kuitti käsittelymaksusta.

Puheenjohtaja tai joku muu yhdistyksen puolesta toimivaltainen henkilö allekirjoittaa hakemuksen tai hän voi valtuuttaa jonkun muun allekirjoittamaan hakemuksen.

Kun valtuutettu allekirjoittaa hakemuksen, liitä mukaan yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna kopiona tai avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä.

Lähetä hakemus liitteineen osoitteeseen:

Patentti- ja rekisterihallitus
Yhdistysrekisteri
00091 PRH.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 24.09.2020