Sääntömuutoksen ilmoittaminen paperilomakkeella

Voit tehdä ilmoituksen sääntömuutoksesta myös netissä sähköisessä palvelussa. Netti-ilmoittaminen on edullisempaa ja nopeampaa kuin paperi-ilmoittaminen. Lue ohjeet sääntömuutoksen ilmoittamisesta netissä.

Muutosilmoituksen mukana toimitat yhdistyksen muutetut säännöt PRH:een. Ennen paperilomakkeen täyttämistä lue ohjeet sääntöjen kirjoitusasusta.

Kuka tekee ilmoituksen?

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja allekirjoittaa ilmoituksen.

Jos yhdistys on ilmoittanut yhdistyksen hallituksen yhdistysrekisteriin, voi myös täysivaltainen hallituksen jäsen allekirjoittaa ilmoituksen. Yhdistykset ovat voineet ilmoittaa hallituksen rekisteröitäväksi 18. syyskuuta 2019 alkaen.

Huomio! Jos hallituksen jäsen on ilmoitettu vain yhdistyksen nimenkirjoittajaksi, hänellä ei ole ilmoituksen allekirjoitusoikeutta.

Ilmoituksen allekirjoittamiseen oikeutettu voi valtuuttaa ulkopuolisen henkilön allekirjoittamaan ilmoituksen.

Kun valtuutettu allekirjoittaa ilmoituksen, liitä mukaan yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna kopiona tai avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä.

Mitä ilmoittaminen paperilomakkeella maksaa?

Sääntömuutosilmoitus paperilomakkeella maksaa 180 euroa.

30.9.2020 asti: Jos säännöt on ennakkotarkastettu PRH:ssa, niin muutosilmoituksen käsittelymaksu on 50 euroa. Lue lisää sääntöjen maksullisesta ennakkotarkastuksesta.

Huomaa: 1.10.2020 alkaen sääntömuutoksen ilmoittaminen paperilomakkeella maksaa aina 180 euroa. Jos ennakkotarkastuspäätökseen perustuva, paperilomakkeella tehty muutosilmoitus saapuu PRH:een syyskuun aikana, niin käsittelymaksu on silloin vielä 50 euroa. Lue lisää 1.10.2020 voimaan tulevista muutoksista tiedotteestamme.

Maksa käsittelymaksu etukäteen, ja liitä kuitti mukaan ilmoitukseen. Tutustu tarkemmin hinnastoon ja maksuohjeisiin.

Miten teet ilmoituksen paperilomakkeella?

Tee ilmoitus Y4a-muutos- ja lopettamisilmoituslomakkeella ja 19A-liitelomakkeella. Tallenna lomakkeet koneellesi ennen niiden täyttämistä ja tulostamista.

Avaa: Yhdistyksen muutosilmoitus (sisältää Y4a-lomakkeen, liitelomakkeen 19A ja henkilötietolomakkeen).

Mitä liitteitä?

Liitä ilmoitukseen seuraavat liitteet:

  • säännöt
  • kuitti käsittelymaksusta.
  • valtakirja, jos valtuutettu allekirjoittaa ilmoituksen.

Lähetä paperi-ilmoitus viikon kuluessa maksamisesta, jotta ilmoituksen käsittely ei viivästy.

Lähetä ilmoitus liitteineen osoitteeseen:

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) – Verohallinto
Yritystietojärjestelmä
PL 2000
00231 Helsinki

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 24.09.2020