Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja ja muut nimenkirjoittajat

Yhdistyksen nimenkirjoittaja on henkilö, jolla on oikeus edustaa yhdistystä. Nimenkirjoittajan täytyy olla vähintään 18-vuotias eli täysi-ikäinen. Vajaavaltainen tai konkurssissa oleva ei voi toimia yhdistyksen nimenkirjoittajana.

Yhdistyksen puheenjohtajan ja muut nimenkirjoittajat ilmoitat yhdistyksen perustamisilmoituksessa. Lue ohje perustamisilmoituksesta.

Yhdistysrekisteriin ilmoitetaan hallituksen puheenjohtaja sekä kahdenlaisia nimenkirjoittajia: sääntömääräisiä nimenkirjoittajia ja määrättyjä nimenkirjoittajia.

Hallituksen puheenjohtaja

Puheenjohtajalla on yhdistyslain mukaan yhdistyksen edustamisoikeus yksin. Yhdistyksen säännöissä edustamisoikeutta voidaan rajoittaa siten, että puheenjohtaja kirjoittaa yhdistyksen nimen yhdessä yhden tai useamman muun nimenkirjoittajan kanssa.

Puheenjohtajan ja mahdollisen varapuheenjohtajan täytyy asua Suomessa. Jos hänellä ei ole pysyvää asuinpaikkaa Suomessa, tarvitaan PRH:lta poikkeuslupa. Lue lisää poikkeusluvan hakemisesta.

Sääntömääräiset nimenkirjoittajat

Säännöissä voidaan määrätä, että nimenkirjoittajia ovat puheenjohtajan lisäksi

  • yksi tai useampi hallituksen jäsen,
  • asemansa perusteella muu henkilö, esimerkiksi varapuheenjohtaja, taloudenhoitaja tai sihteeri.

Sääntömääräisellä nimenkirjoittajalla on oikeus edustaa yhdistystä yksin, ellei säännöissä ole rajoituksia. Oikeutta voidaan säännöissä rajoittaa niin, että kahdella tai useammalla henkilöllä on vain yhdessä oikeus kirjoittaa yhdistyksen nimi.

Määrätyt nimenkirjoittajat

Yhdistyksen sääntöihin voidaan ottaa myös määräys, että hallitus voi antaa jollekin henkilölle oikeuden kirjoittaa yhdistyksen nimi yksin tai yhdessä jonkun muun nimenkirjoittajan kanssa.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 18.12.2018