PRS ansvarar för tillsynen över upphovsrättsorganisationer från den 1 januari 2017

Tillsynen sker främst i efterhand och grundar sig på begäranden om åtgärder eller på upplysningar som PRS har fått på något annat sätt. Upphovsrättsorganisationer ska lämna in en anmälan till PRS innan verksamheten inleds.

Se upp för vilseledande, fakturaliknande anbudsbrev om varumärken

KUNDMEDDELANDE

Huomio

Var särskilt uppmärksam med sådana brev som erbjuder tjänster med anknytning till förnyelse av varumärken eller registrerade ensamrätter.

PRS I SOCIALA MEDIER

Uppdaterad 07.02.2017
Utskriftsversion