Gå direkt till innehållet
Meny

Företag: Lämna in en ändringsanmälan om företagets räkenskapsperiod inte är densamma som den antecknad i handelsregistret

Kontrollera räkenskapsperioden för ditt företag i handelsregisterutdraget eller i informationstjänsten Virre. Gå till Sökning av bokslut i informationstjänsten Virre. Öppnas i en ny flik

Om företagets räkenskapsperiod inte är samma räkenskapsperiod som finns antecknad i handelsregistret, måste du anmäla en ändring av räkenskapsperioden till handelsregistret. Bolagsstämman eller andelsstämman fattar beslut om ändring av räkenskapsperioden. Räkenskapsperioden träder i kraft när den har förts in i handelsregistret. Läs våra anvisningar för att anmäla en ändring av räkenskapsperioden till handelsregistret.

Lämna in bokslut inom 8 månader från räkenskapsperiodens utgång

Enligt lag måste företag lämna in sitt bokslut till handelsregistret.

Det är gratis att lämna in bokslutet inom åtta månader från räkenskapsperiodens utgång. Vi tar ut en behandlingsavgift på 85 euro för bokslut som lämnas in för sent.

Om du inte har lämnat in bokslutet till handelsregistret inom 6 månader från räkenskapsperiodens utgång, skickar vi en påminnelse i första hand till företagets e-postadress som är antecknad i företags- och organisationsdatasystemet på ytj.fi och i andra hand per post. Kom ihåg att lämna in ändringsanmälan via e-tjänsten på ytj.fi. Läs våra anvisningar för att anmäla företagets adress- och kontaktuppgifter.

Nytt våren 2022: Från och med april kan du lämna in företagets bokslut till handelsregistret via e-tjänsten på ytj.fi.

Förfrågningar:
Handelsregistrets rådgivning
Mån–fre kl. 9–15
Tfn 029 509 5040

Utskriftsversion Uppdaterad 04.03.2022