Gå direkt till innehållet
Meny

Aktiebolag – ändra räkenskapsperiod

Ett aktiebolags räkenskapsperiod ska bestämmas vid bolagsbildningen antingen i avtalet om bolagsbildning eller i bolagsordningen.

Bolagsstämman beslutar om ändring av räkenskapsperioden. Den ändrade räkenskapsperioden ska anmälas till handelsregistret, och den träder i kraft genom registrering.

Den normala räkenskapsperioden för ett aktiebolag är 12 månader. När räkenskapsperioden ändras kan den innevarande avvikande räkenskapsperioden vara kortare eller längre än detta, dock högst 18 månader lång.

När anmäler jag?

Anmäl ändringen av räkenskapsperioden utan dröjsmål.

Kom ihåg att Skatteförvaltningen förutsätter att ändringen av räkenskapsperioden anmäls två månader före utgången av den pågående räkenskapsperioden. Däremot kan vi registrera anmälningar om anmälan lämnas in vid ett senare tillfälle. Då måste företaget emellertid kontakta Skatteförvaltningen i beskattningsärenden.

Läs Skatteförvaltningens råd om ändring av räkenskapsperiod på skatt.fi.Öppnas i en ny flik

När träder ändringen i kraft?

Den ändrade räkenskapsperioden träder i kraft när den antecknas i handelsregistret.

Om bolaget vill förlänga den innevarande räkenskapsperioden, måste du lämna in ändringsanmälan i så god tid att vi hinner registrera ändringen före utgången av den räkenskapsperiod som finns antecknad i registret.

Exempel:
Bolagets räkenskapsperiod är 1.1-31.12. Bolaget vill förlänga den innevarande räkenskapsperioden och samtidigt ändra räkenskapsperioden så att den nya räkenskapsperioden är 1.7–30.6. Du måste lämna in ändringsanmälan i så god tid att vi hinner anteckna ändringen i handelsregistret senast 31.12. Se vår prognos för handläggningstider och kom ihåg att lämna in din anmälan i god tid.

Om bolaget vill förkorta den innevarande räkenskapsperioden, måste du lämna in ändringsanmälan i så god tid att vi hinner registrera ändringen före utgången av den räkenskapsperiod som ska antecknas i registret.

Exempel:
Bolagets räkenskapsperiod är 1.1-31.12. Bolaget vill förkorta räkenskapsperioden så att den går ut 30.9 och samtidigt ändra räkenskapsperioden så att den nya räkenskapsperioden är 1.10-30.9. Du måste lämna in ändringsanmälan i så god tid att vi hinner anteckna ändringen i handelsregistret senast 30.9. Se vår prognos för handläggningstider och kom ihåg att lämna in din anmälan i god tid.

Vem ska lämna in anmälan?

Anmälan undertecknas av en styrelseledamot eller av verkställande direktören. Prokuristen är inte behörig att underteckna handelsregisteranmälningar. Läs mer om att underteckna en e-anmälan på ytj.fi.Öppnas i en ny flik

En ordinarie styrelseledamot eller verkställande direktören kan befullmäktiga (auktorisera) en utomstående person att lämna in e-anmälan. Läs mer om befullmäktigande på ytj.fi.Öppnas i en ny flik

Hur anmäler jag?

Lämna in din ändringsanmälan i e-tjänsten på ytj.fi. För att kunna lämna in en e-anmälan ska du ha en finländsk personbeteckning och ett av följande: personliga nätbankskoder, ett mobil-ID eller ett chipförsett personkort (EID-kort).

Tjänsten hjälper dig att fylla i anmälan. Fyll i de begärda uppgifterna i tjänsten och lägg till de relevanta bilagorna från din dator.

Vilka bilagor behövs för anmälan?

Bifoga en kopia av eller ett utdrag ur bolagsstämmoprotokollet. Kopian eller utdraget ska vara styrkt av en person. Om bolagsstämman har beslutat att ändra hela bolagsordningen, bigofa också den nya bolagsordningen.

Obs! Bifoga inte till din anmälan handlingar med personbeteckningar eller personers hemadresser, såsom protokoll.

Vad kostar e-anmälan?

E-anmälan om ändring av räkenskapsperiod kostar 50 euro.

Ändring av räkenskapsperiod och ändring av bolagsordning kostar 330 euro (50 euro + 280 euro).

E-tjänsten beräknar behandlingsavgiften automatiskt. Betala avgiften i tjänsten med dina personliga nätbankskoder eller kreditkort efter att anmälan har undertecknats. Ta en titt på handelsregistrets prislista.

Lämna in din anmälan.Öppnas i en ny flik


Om du anmäler på pappersblankett, är handläggningstiden längre jämfört med e-anmälan. Gå till anvisningarna för pappersanmälan.

Utskriftsversion Uppdaterad 01.01.2024