Gå direkt till innehållet
Meny

Ändra räkenskapsperiod på pappersblankett

Om möjligt lämna in din anmälan om ändring av räkenskapsperiod i PRS och Skatteförvaltningens gemensamma e-tjänst på ytj.fi. Det är snabbare och billigare än att använda pappersblankett. Läs mer om e-anmälan.

Hur lämnar jag in pappersanmälan?

Lämna in din anmälan på blankett Y4 och bilageblankett 13. Ange den avvikande räkenskapsperioden på blankett Y4 i fältet "Innevarande avvikande räkenskapsperiod".

Läs först ifyllningsanvisningarna.Öppnas i en ny flik Fyll sedan i och skriv ut följande blanketter: Y4 och bilageblankett 13 (pdf, 0.3 MB).

Vem ska underteckna blankett Y4?

Blankett Y4 undertecknas av en styrelseledamot eller av verkställande direktören. Prokuristen är inte behörig att underteckna handelsregisteranmälningar.

En ordinarie styrelseledamot eller verkställande direktören kan befullmäktiga en utomstående person att lämna in anmälan. Om en bemyndigad person undertecknar anmälan, bifoga en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt eller en blankofullmakt i original.

Vilka bilagor behövs för anmälan?

Bifoga följande handlingar till din anmälan:

  • kvittot på betalad behandlingsavgift
  • en kopia av eller ett utdrag ur bolagsstämmoprotokollet. Kopian eller utdraget ska vara styrkt av en person.
  • den nya bolagsordningen, om bolagsstämman har beslutat att ändra den i sin helhet.

Obs! Bifoga inte till din anmälan handlingar med personbeteckningar eller personers hemadresser, såsom protokoll eller bolagsavtal.

Vad kostar pappersanmälan?

Pappersanmälan om ändring av räkenskapsperiod kostar 95 euro.

Om bolagsordningen innehåller bestämmelser om räkenskapsperiod, ska även bolagsordningen ändras. Ändring av räkenskapsperiod och ändring av bolagsordning kostar sammanlagt 380 euro.

Avgiften täcker även andra ändringar i samma eller lägre avgiftsklass. Observera dock att vi alltid tar ut en separat avgift för bifirma (115 euro per bifirma).

Betala avgiften på förhand och bifoga kvittot till din anmälan. Läs mer i våra betalningsanvisningar.

Utskriftsversion Uppdaterad 08.08.2023