Betalningsanvisningar för handelsregisteranmälningar

De flesta handelsregisteranmälningar är avgiftsbelagda. Observera att Patent- och registerstyrelsen (PRS) inte återbetalar behandlingsavgiften även om anmälan förfaller eller dess registrering vägras. Behandlingsavgiften återbetalas inte heller om en inlämnad handelsregisteranmälan senare återtas.

Betala din e-anmälan när du lämnar in den

I e-tjänsten på ytj.fi kan du starta ett aktiebolag, ett bostadsaktiebolag, ett ömsesidigt fastighetsaktiebolag och lämna in en enskild näringsidkares ("firma") etableringsanmälan eller anmäla ändringar i de vanligaste uppgifterna för de flesta företagsformer. Läs mer om e-anmälningar till handelsregistret.

När du lämnar in en e-anmälan, beräknar e-tjänsten behandlingsavgiften automatiskt. Du betalar avgiften i tjänsten först efter att anmälan har undertecknats.

Du kan betala avgiften antingen via din nätbank eller med kreditkort. Bostadsaktiebolag och ömsesidiga fastighetsaktiebolag kan även betala behandlingsavgiften för e-anmälningar genom att använda adress för nätfakturor.

Observera att anmälan också kan betalas av någon annan än den som gör eller undertecknar anmälan.

Gå till vår prislista över behandlingsavgifter.

Betala din pappersanmälan på förhand

Om du lämnar in din anmälan till handelsregistret på vår pappersblankett, ta först reda på behandlingsavgiften i prislistan eller i anvisningarna för din anmälan och betala anmälan på förhand. Betala inte behandlingsavgiften för försenat bokslut på förhand. PRS skickar en faktura på behandlingsavgiften efter att bokslutet har registrerats.

Du kan betala behandlingsavgiften för din pappersanmälan via din nätbank, direkt på banken eller i en betalautomat.

Bifoga ett verifikat (kvitto, kontoutdrag) till din anmälan.

Skicka in din pappersanmälan inom en vecka efter betalningen. Annars tar handläggningen av anmälan avsevärt längre tid.

Observera att kvittot på betald pappersanmälan ska innehålla följande uppgifter:

  • betalare
  • mottagare (Patent- och registerstyrelsen)
  • kontonummer till vilket avgiften har betalats (Patent- och registerstyrelsens bankkonto)
  • arkiveringskod för betalningstransaktionen
  • betalt belopp i euro. Kontrollera avgiftsbeloppet i vår prislista över behandlingsavgifter.
  • Ange följande i meddelandefältet: typ av anmälan (antingen etableringsanmälan eller ändringsanmälan) samt företagets namn och i ändringsanmälan FO-nummer. Inget referensnummer behövs.
Förfallodagen är genast. (Avgiften måste vara betald när vi tar upp anmälan till handläggning.)

PRS bankkonton

Kontonummer BIC/SWIFT-kod
Danske Bank A/S, Finland filial FI7280001300049922 DABAFIHH
Nordea Bank Abp FI0716603000111958 NDEAFIHH

Att betala avgiften på PRS

Du kan också lämna in din pappersanmälan i vår kundservice. Läs mer om vår kundservice.

Gå till vår prislista över behandlingsavgifter.

Mer information om betalning

Kontakta vår rådgivning för mer information. Se kontaktuppgifterna.

Utskriftsversion
Uppdaterad 01.12.2020