Gå direkt till innehållet
Meny

Betalningsanvisningar för handelsregisteranmälningar och -ansökningar

De flesta handelsregisteranmälningar och -ansökningar är avgiftsbelagda.

Observera att Patent- och registerstyrelsen (PRS) inte återbetalar behandlingsavgiften även om anmälan förfaller eller dess registrering vägras. Behandlingsavgiften återbetalas inte heller om en inlämnad handelsregisteranmälan eller -ansökan senare återtas.

Hur betalar jag min e-anmälan i e-tjänsten på ytj.fi?

När du lämnar in en e-anmälan, beräknar e-tjänsten behandlingsavgiften automatiskt. Du betalar avgiften i tjänsten först efter att anmälan har undertecknats.

Du kan betala avgiften antingen via din nätbank eller med kreditkort. Bostadsaktiebolag och ömsesidiga fastighetsaktiebolag kan även betala behandlingsavgiften för e-anmälningar genom att använda adress för nätfakturor.

Observera att anmälan också kan betalas av någon annan än den som gör eller undertecknar anmälan.

Gå till vår prislista över behandlingsavgifter.

Hur betalar jag en anmälan eller ansökan som lämnas in på blankett?

Om det inte är möjligt att lämna in en anmälan om aktiebolaget eller filialen i e-tjänsten på ytj.fi, kan du lämna in anmälan eller ansökan på webblankett.

Du kan också lämna in din anmälan på pappersblanketter. 

När du lämnar in anmälan eller ansökan på blankett, gör så här:

1. Ta först reda på behandlingsavgiften i prislistan eller i anvisningarna för din anmälan eller ansökan. Gå till vår prislista över behandlingsavgifter.

Observera att behandlingsavgiften inte betalas på förhand för försenat bokslut och vissa ansökningsärenden. PRS skickar en faktura på behandlingsavgiften efter registreringen.

2. Betala behandlingsavgiften på förhand via din nätbank, direkt på banken eller i en betalautomat.

3. Bifoga ett verifikat (kvitto, kontoutdrag) till din anmälan eller ansökan som lämnats in på blanketterna. Kontrollera att verifikatet innehåller följande uppgifter:

  • betalare
  • mottagare (Patent- och registerstyrelsen, PRS)
  • kontonummer till vilket avgiften har betalats (Patent- och registerstyrelsens bankkonto, se kontonumren nedan)
  • arkiveringskod för betalningstransaktionen
  • betalt belopp i euro.

Ange följande i meddelandefältet: typ av anmälan (antingen etableringsanmälan eller ändringsanmälan) eller ansökan samt företagets namn och i ändringsanmälan FO-nummer. Inget referensnummer behövs.

Förfallodagen är genast. Avgiften måste vara betald när vi tar upp anmälan eller ansökan till handläggning.

4. Skicka din anmälan eller ansökan på pappersblankett per post inom en vecka efter betalningen till den adress som anges på blanketten. Annars tar handläggningen av anmälan eller ansökan avsevärt längre tid.

Gå till sidan: Handelsregistrets blanketter

PRS bankkonton

Kontonummer BIC/SWIFT-kod
Danske Bank A/S, Finland filial FI7280001300049922 DABAFIHH
Nordea Bank Abp FI0716603000111958 NDEAFIHH

Att betala avgiften på PRS kundtjänst

Du kan också lämna in din pappersanmälan eller -ansökan i vår kundtjänst i Helsingfors. Läs mer om vår kundtjänst.

Gå till vår prislista över behandlingsavgifter.

Mer information om betalning

Kontakta handelsregistrets rådgivning för mer information. https://www.prh.fi/sv/yhteystiedot_20/kommunikation.htmlSe kontaktuppgifterna.

Utskriftsversion Uppdaterad 10.01.2024