Handelsregistrets blanketter

Om möjligt lämna in företagets etableringsanmälan och ändringsanmälningar via e-tjänsten på ytj.fi. Det är snabbare och ofta billigare än att använda pappersblanketter. Gå till e-tjänsten på ytj.fi och lämna in en anmälan.

Etablerings-, ändrings- och nedläggningsanmälningar för företag på pappersblankett

Om du lämnar in handelsregisteranmälningar på pappersblanketter, använd Patent- och registerstyrelsens (PRS) och Skatteförvaltningens gemensamma blanketter (Y-blanketter). Företag kan anmäla sina uppgifter på en och samma blankett till båda myndigheternas register. Fyll i blanketten i ett exemplar.

Hämta blanketterna på webbplatsen ytj.fi:

Spara blanketten på din dator för ifyllning.

Skicka in blanketterna per post undertecknade och i original till:

PRS – Skatteförvaltningen
Företagsdatasystemet
PB 2000
00231 Helsingfors

Det snabbaste sättet att lämna in en anmälan för behandling är att skicka in den per post.

Du kan också lämna in anmälan på PRS kundtjänst eller Skatteförvaltningens serviceställen. Se PRS kundtjänstens kontaktinformation.

Obs! Du kan inte lämna in handelsregisteranmälan per e-post eller fax till vår registratur.

Betala din pappersanmälan på förhand

De flesta anmälningarna till handelsregistret är avgiftsbelagda.

Om du lämnar in din anmälan på pappersblankett, betala avgiften på förhand och bifoga kvittot till din anmälan. Se vår betalningsanvisningar.

Anmälan är avgiftsfri om du anmäler omständigheter endast till Skatteförvaltningen (t.ex. anmälan om avbrott i verksamheten).

Övriga blanketter

Personuppgiftsblankett

Blanketter för att komplettera eller rätta anmälan

Ansökan om LEI-nummer

Blanketter för bokslut

Tillstånd för personer fast bosatta utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)

Utskriftsversion
Uppdaterad 10.12.2020