Gå direkt till innehållet
Meny

Handelsregistrets blanketter

På den här sidan får du information om följande:

Anmälningar som lämnats in i e-tjänsten på ytj.fi behandlas snabbare

Du kan lämna in ofta använda anmälningar för vanligaste företagsformer i e-tjänsten på ytj.fi. Hjälp för e-anmälan på ytj.fi finns på webbplatsen ytj.fi.Öppnas i en ny flik

Anmälningar som lämnats in i e-tjänsten på ytj.fi behandlas i handelsregistret snabbare än anmälningar som lämnats in på blanketter.

Gå till e-tjänsten på ytj.fi och lämna in en anmälan.Öppnas i en ny flik


Etablerings-, ändrings- och nedläggningsanmälningar på blanketter

Du kan lämna in anmälningar till handelsregistret på pappersblanketter (med undantag av anmälan om förmånstagare som måste lämnas in i e-tjänsten på ytj.fi).

Aktiebolag eller filialer kan också lämna in anmälningar på webblankett om det inte är möjligt att lämna in anmälningar i e-tjänsten på ytj.fi.

Anmäl uppgifter på Y-blanketter och deras bilageblanketter. Fyll i blanketten i ett exemplar. Observera att du också kan behöva andra handlingar, såsom protokoll.

Spara blanketten på din dator för ifyllning.

Hur anmäler jag på webblankett?

Observera att du kan lämna in en anmälan till handelsregistret på webblankett endast om båda av följande villkor uppfylls:

 • Ditt företag är ett aktiebolag eller en filial.
 • Anmälan eller ansökan kan inte lämnas in i e-tjänsten på ytj.fi.

Obs: Alla företagsformer kan dock anmäla ansvarspersoners personbeteckningar på webblanketten "Anmälan till handelsregistret".

Webblanketter:

Anmälan till handelsregistret

Ansökan till handelsregistret

Bokslut för filial till handelsregistret

Identifieringssätt för utländska personer – Anmälan till handelsregistret

Gör så här, när du lämnar in din anmälan på webblanketter:

 1. Logga in på webblanketten. Du behöver en finländsk personbeteckning och därtill antingen personliga nätbankskoder, ett mobilcertifikat eller ett chipförsett personkort (EID-kort).

  Logga in på webblanketten "Identifieringssätt för utländska personer" endast om du är medborgare i ett EU-land, du inte har en finländsk personbeteckning och du använder något annat EU-lands identifieringsmedel.
 2. Välj det ärende som din anmälan eller ansökan gäller.
 3. Ange företagets uppgifter.
 4. Lägg till de ifyllda anmälningsblanketterna och andra nödvändiga bilagor som pdf-filer från din dator.
 5. Underteckna anmälan genom att trycka på Skicka.

Hur anmäler jag på pappersblanketter?

Skicka in blanketterna per post undertecknade och i original till:

PRS – Skatteförvaltningen
Företagsdatasystemet
PB 2000
00231 Helsingfors

Det snabbaste sättet att lämna in en pappersanmälan för behandling är att skicka in den per post.

Du kan också lämna in anmälan på PRS kundtjänst i Helsingfors eller Skatteförvaltningens serviceställen. Se PRS kundtjänsts kontaktuppgifter.

Obs! Du kan inte lämna in handelsregisteranmälan per e-post eller fax till vår registratur.

Anmälan eller ansökan som lämnats in på blanketter måste i regel betalas på förhand

De flesta anmälningar och ansökningar till handelsregistret är avgiftsbelagda.

Anmälan eller ansökan som lämnats in på pappers- eller webblankett måste i regel betalas på förhand. Ta reda på behandlingsavgiften i anvisningarna eller prislistan. Kom ihåg att bifoga kvittot till din anmälan eller ansökan. Se vår prislista och våra betalningsanvisningar.

Anmälan är avgiftsfri om du anmäler omständigheter endast till Skatteförvaltningen i e-tjänsten på ytj.fi eller på pappersblankett.

Har du inte finländsk personbeteckning?

Om du inte har finländsk personbeteckning kan du inte anmäla i e-tjänsten på ytj.fi. Du kan lämna in din anmälan elektroniskt genom att logga in på webblanketten, om alla följande villkor uppfylls:

 1. Du är medborgare i ett EU-land men är utan finländsk personbeteckning.
 2. Du använder något annat EU-lands identifieringsmedel.
 3. Din anmälan gäller ett aktiebolag eller en filial.

Lämna in din anmälan genom att logga in på webblanketten "Identifieringssätt för utländska personer – Anmälan till handelsregistret". När du loggar in, välj det land vars identifieringsmedel du använder.

När du har loggat in, välj ärendet som du lämnar in till handelsregistret (aktiebolagets eller filialens etableringsanmälan, ändringsanmälan, nedläggningsanmälan eller bokslut).

Ange företagets uppgifter. Lägg till anmälningsblanketter (blankett Y och bilageblanketter) och andra nödvändiga bilagor som pdf-filer. Sänd.

Gå till webblanketten "Identifieringssätt för utländska personer – Anmälan till handelsregistret".Öppnas i en ny flik

Övriga blanketter

Gå till våra anvisningar om handelsregistrets övriga blanketter:

Utskriftsversion Uppdaterad 14.08.2023