Handelsregistrets prislista och betalningsanvisningar

Behandlingsavgifter för anmälningar

De flesta handelsregisteranmälningar är avgiftsbelagda. Vissa anmälningar kan du ge in utan avgift, till exempel adressändringar och nedläggningsanmälningar. Sådana anmälningar som du lämnar in endast till Skatteförvaltningen är också avgiftsfria, såsom anmälan om avbrott i verksamheten.

Lämna in din anmälan på nätet eller på pappersblankett

På Patent- och registerstyrelsens (PRS) och Skatteförvaltningens gemensamma webbplats ytj.fi kan du starta ett aktiebolag och lämna in en enskild näringsidkares ("firma") etableringsanmälan eller anmäla ändringar i ditt företags uppgifter.

När du använder en e-anmälan, beräknar e-tjänsten behandlingsavgiften automatiskt. Du betalar avgiften i tjänsten efter att anmälan har undertecknats. Läs mer om e-anmälningar till handelsregistret.

Om du använder en pappersanmälan, betala avgiften på förhand och bifoga kvittot till din anmälan.

Läs mer i våra betalningsanvisningar.

Gå till prislistan över behandlingsavgifter.

Avgifter för informationstjänster

Du får tillgång till handelsregistrets informationstjänster, till exempel i form av registerutdrag och bokslut, i informationstjänsten Virre. Du kan betala produkterna med dina nätbankskoder eller ditt kreditkort. Gå till informationstjänsten Virre och prislistan.

Du kan också beställa produkter genom att skicka in ett beställningsformulär om du inte har möjlighet att betala på nätet. Då skickar vi dokumenten per post och avgiften faktureras separat. Beställningsformuläret hittar du i informationstjänsten Virre och på vår webbplats prh.fi. Läs mer om avgifterna eller gå till beställningsformulären:

Utskriftsversion
Uppdaterad 03.05.2017