Nytt för stiftelser: Behandlingsavgift för årsrapport som lämnas in för sent

Stiftelser ska lämna in sin årsrapport till stiftelseregistret vid Patent- och registerstyrelsen (PRS) inom 6 månader från räkenskapsperiodens utgång. Om stiftelsens bokslut lämnas in för sent, tar vi ut en behandlingsavgift på 85 euro.

Den nya behandlingsavgiften för årsrapporter som lämnas in för sent gäller för första gången stiftelser vars räkenskapsperiod gick ut 1 januari 2022 eller senare.

Vi skickar fakturan efter att årsrapporten har registrerats.

Den nya behandlingsavgiften baserar sig på arbets- och näringsministeriets förordning om Patent- och registerstyrelsens avgiftsbelagda prestationer åren 2022 och 2023 (1057/2021).

Läs våra anvisningar om årsrapporter på prh.fi.

För mer information kontakta
Stiftelsetillsyn
Patent- och registerstyrelsen (PRS)
tfn 029 509 5597, mån–fre kl. 13.00–15.00
E-post: valvonta(a)prh.fi

Utskriftsversion
Uppdaterad 09.05.2022