Var noggrann med personbeteckningar och hemadresser i handelsregistret

Handelsregistret är avsett för allmänt bruk. Var och en har rätt att få ta del av de uppgifter som antecknats i registret. Samma offentlighet gäller också de anmälningar och bilagor som har lämnats in till handelsregistret.

Därför kom ihåg:

Bifoga inte till din anmälan handlingar, såsom protokoll eller bolagsavtal, som innehåller personbeteckningar, hemadresser eller konfidentiella uppgifter, såsom hälsouppgifter.

Om du lämnar in anmälan på pappersblankett, anmäl personers identifieringsuppgifter på en särskild personuppgiftsblankett.

Se till att du inte anger personbeteckningar eller hemadresser på andra anmälningsblanketter.

Läs mera om personbeteckningar, hemadresser och andra uppgifter i handelsregistret.

Förfrågningar:
Handelsregistrets rådgivning
Tfn 029 509 5900
Mån–fre kl. 9.00–15.00

Utskriftsversion
Uppdaterad 31.10.2022