Gå direkt till innehållet
Meny

Aktiebolag och andelslag: Lämna in en avgiftsfri anmälan om förmånstagare omedelbart till handelsregistret

De flesta företag – såsom alla aktiebolag och andelslag – måste anmäla sina förmånstagaruppgifter till handelsregistret. Om ditt företag ännu inte har anmält sina förmånstagare, lämna in anmälan omedelbart.

Lämna in anmälan också alltid när uppgifterna om förmånstagare ändras eller ett nytt företag har registrerats.

Anmälan om förmånstagare är avgiftsfri.

Observera: En separat anmälan om förmånstagare måste lämnas in trots att uppgifterna om styrelsen och andra ansvarspersoner är uppdaterade i handelsregistret och ägarna av aktier eller andelar har angetts i etableringsanmälan.

Vad händer om jag inte lämnar in anmälan?

Företagets verksamhet kan försvåras om företaget inte anmäler sina förmånstagaruppgifter och håller dem uppdaterade.

Samarbetspartner ser i företagets handelsregisterutdrag om förmånstagaranmälan inte har lämnats in.

Till exempel banker, bokföringsbyråer och advokatbyråer är skyldiga att kontrollera kundernas förmånstagaruppgifter. De kan rapportera till PRS om företagets uppgifter är bristfälliga eller inkonsekventa.

Enligt företags- och organisationsdatalagen kan den som försummar anmälningsskyldigheten dömas till böter.

Vem är förmånstagare?

Verkliga förmånstagare är personer som till exempel äger direkt eller genom ett annat bolag mer än 25 procent av företagets aktier eller av rösträtten eller utövar bestämmande inflytande i företaget till exempel på grund av ett aktieägaravtal. Läs mer om förmånstagare på webbplatsen prh.fi.

Företaget måste lämna in anmälan även om det inte har några förmånstagare eller kännedom om dem.

Vilka företag anmäler?

Aktiebolag och andelslag måste alltid lämna in anmälan om förmånstagare.

Öppna bolag och kommanditbolag måste lämna in anmälan ifall förmånstagaren är en annan person än bolagsman eller om bolagsmannen är ett företag.

Företagare med firma, bostadsaktiebolag, ömsesidiga fastighetsaktiebolag, filialer och börsbolag ska inte lämna in anmälan om förmånstagare. Föreningar och stiftelser ska inte heller lämna in någon anmälan.

Hur lämnar jag in anmälan?

Lämna in din anmälan i e-tjänsten på ytj.fi. Gå till e-tjänsten för att lämna in anmälan. Öppnas i en ny flik

I e-tjänsten på ytj.fi kan du även auktorisera till exempel en anställd i en bokföringsbyrå att lämna in anmälan på företagets vägnar.

Läs hur du lämnar in anmälan i e-tjänsten på ytj.fi.

Förfrågningar:

Handelsregistrets rådgivning
Mån–fre kl. 9.00–15.00
tfn 029 509 5900

Utskriftsversion Uppdaterad 18.01.2023