Gå direkt till innehållet
Meny

Korrigerat meddelande / Ändringar i aktiebolags företagsarrangemang från 31 januari 2023

Från och med 31 januari 2023 blir det ändringar i fusioner och delningar av aktiebolag samt i företagsarrangemang inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Ändringarna beror på ändring av aktiebolagslagen (1337/2022), med vilken ett EU-direktiv om gränsöverskridande företagsarrangemang genomförs.

Föregripande tillsyn före företagsarrangemang inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

De mest betydande ändringarna gäller företagsarrangemang där ett finländskt bolag fusioneras, delas eller flyttar sin hemort inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Före ett sådant företagsarrangemang utför Patent- och registerstyrelsen (PRS) föregripande tillsyn, det vill säga utreder att alla förfaranden och formaliteter i Finland är i sin ordning eller slutförda och att företagsarrangemanget inte genomförs i missbruks- eller bedrägerisyfte. För detta ändamål begär PRS en fullgöranderapport av Enheten för utredning av grå ekonomi.

Den föregripande tillsynen förlänger möjligtvis handläggningstiderna för handelsregisteranmälningar som gäller sådana företagsarrangemang.

Ändringar också i inhemska fusioner och delningar

Lagändringen påverkar också inhemska fusioner och delningar av aktiebolag från och med 31 januari 2023.

En del av ändringarna gäller fusions- och delningsplaner. Planen ska uppta en utredning om betalning av fordringar till borgenärerna i de bolag som deltar i fusionen eller delningen eller om tryggande av betalningen av dessa.

Ändringen gäller också planer som redan har skickats till handelsregistret, om de inte har registrerats före 31 januari. Dessa planer ska ändras för att motsvara den nya lagen innan de kan registreras.

Kallelse på borgenärerna ska nuförtiden ansökas om inom en månad från registreringen av planen.

Läs mer om anmälan till handelsregistret i våra anvisningar på prh.fi:

Aktiebolag kan flytta sin hemort till ett annat EES-land

Aktiebolag kan nu flytta sin hemort till en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och ändra sin bolagsform till en bolagsform i den andra EES-staten.
På motsvarande sätt ändras bolagsformen för ett bolag som flyttar till Finland till ett finländskt aktiebolag, och dess hemort registreras i Finland.

Läs mer om flyttning av hemort från ett EES-land till annat i våra anvisningar på prh.fi.

För mer information kontakta

Handelsregistrets rådgivning
Tfn 029 509 5900
Mån–fre kl. 9.00–15.00
neuvonta.kaupparekisteri(at)prh.fi

Utskriftsversion Uppdaterad 01.02.2023