Gå direkt till innehållet
Meny

Våra förnyade patent- och nyttighetsmodelltjänster

Vi publicerade fem nya eller förnyade e-tjänster mellan den 6 och 7 februari 2023.

Patentinformationstjänst

Använd Patentinformationstjänst för att söka information om finländska patent- och nyttighetsmodellansökningar och -registreringar, tilläggsskydd (SPC) samt europeiska patent med giltighet i Finland. Den nya tjänsten ersätter våra tidigare databaser för patent och nyttighetsmodeller (PatInfo, FI-EP, Publikationsserver och Pate), som inte längre kan användas. I tjänsten hittar du grunduppgifter, handläggnings-, giltighets- och betalningsuppgifter och dokument.

Gå till Patentinformationstjänst.Öppnas i en ny flik

Tjänsten Tidningar för industriellt rättsskydd

Patenttidning och Nyttighetsmodelltidning kommer inte längre ut bara vissa dagar i månaden. I stället publiceras motsvarande uppgifter i den nya tjänsten Tidningar för industriellt rättsskydd. Vi offentliggör beviljade patent och nyttighetsmodeller i snabbare takt, eftersom uppgifterna publiceras direkt och inte först i nästa tidning.

Tjänsten omfattar alla våra tidningar för industriellt rättsskydd. Tidningarna innehåller ett sammandrag av bland annat nya beviljade patent och nyttighetsmodeller samt registrerade varumärken och mönster, det vill säga design. Vi började offentliggöra varumärkes- och mönsterrättsregistreringar i den nya tjänsten redan i augusti 2022.

Gå till tjänsten Tidningar för industriellt rättsskydd.Öppnas i en ny flik

Betalningstjänst för patent och Depositionskonto

Vår Betalningstjänst för patent gör betalningarna smidigare och minskar betalningsfel. Du kan granska dina uppdaterade betalningsuppgifter och din betalningshistoria i tjänsten. I tjänsten ingår ett nytt betalningsalternativ, Depositionskonto, dit företag som administrerar ett stort antal avgifter kan sätta in pengar för patent- och nyttighetsmodellavgifter.

Läs mer om Betalningstjänst för patent.
Gå till Betalningstjänst för patent (kräver identifiering).Öppnas i en ny flik
Läs mer om Depositionskonto.
Gå till Depositionskonto (kräver ett avtal med Patent- och registerstyrelsen, PRS, samt identifiering)Öppnas i en ny flik.

Dokumenttjänst för patent

I Dokumenttjänst för patent kan du elektroniskt hämta beslut och dokument om patent och nyttighetsmodeller. Du får också ett e-postmeddelande om nya dokument. Dokumenttjänsten är i första hand avsedd för företag som administrerar ett stort antal patent och nyttighetsmodeller.

Läs mer om Dokumenttjänst för patent.
Gå till Dokumenttjänst för patent (kräver ett avtal med PRS samt identifiering).Öppnas i en ny flik

För mer information kontakta

Juha Myllyaho
Projektchef
Tfn 029 509 5510
E-post: fornamn.efternamn@prh.fi

Utskriftsversion Uppdaterad 08.02.2023