Gå direkt till innehållet
Meny

Dokumenttjänst för patent

I Dokumenttjänst för patent kan du elektroniskt ta emot och ladda ner dokument om patent och nyttighetsmodeller. Du använder tjänsten med en webbläsare. Tjänsten är avsedd både för företag som lämnar in ansökningar och ombud som utövar yrkesmässig verksamhet. Dokumenttjänst för patent kräver identifiering. Därtill måste företagen ge fullmakt till de personer som ska använda tjänsten.

Identifiering och fullmakt

Det finns olika identifieringsalternativ för företrädare av företag i dokumenttjänsten. Det valda identifieringssättet bestämmer hur företagen ger fullmakt till de personer som ska använda tjänsten. Identifieringsalternativen för personer som använder tjänsten på företagets vägnar:

  • alla personer: EPO-kort
  • personer med finländsk personbeteckning: Suomi.fi

Läs våra anvisningar om identifiering och fullmakt.

Det är också möjligt att använda Dokumenttjänst för patent via ett programmeringsgränssnitt (API). Då identifieras ett kundsystem med hjälp av ett certifikat som Patent- och registerstyrelsen (PRS) godkänt.

Tillämpad lagstiftning och grundtanken med dokumenttjänsten

Som datum då mottagaren fått del av ett dokument anses den dag då dokumentet och bilagorna har hämtats från dokumenttjänsten. En eventuell besvärstid börjar från det här datumet. Du kan hämta dokumentet inom sju dagar från att det har skickats. Dokument som inte har hämtats efter sju dagar tas bort från dokumenttjänsten. Då skriver PRS ut dokumentet och skickar det till mottagaren per post såsom avses i lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet. Dokument som hämtats från dokumenttjänsten inom sju dagar bevaras i tjänsten i 90 dagar. När du har hämtat ett dokument, kan du inom 90 dagar ladda ner ett intyg över delfående via tjänsten. Vi skickar ett automatiskt e-postmeddelande när dokument har lagts till i tjänsten. Efter att du har identifierat dig kan du via en länk i e-postmeddelandet ladda ner ett filpaket som innehåller ett beslut och bilagor.

Om det sker ett avbrott i Dokumenttjänst för patent, skickar vi besluten på papper.

Vi skickar besluten enligt bestämmelserna i lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003).

Kundens samtycke till att dokument skickas elektroniskt

Om ditt företag vill börja använda dokumenttjänsten, eller ni vill anmäla ändringar i den nuvarande tjänsten, skicka e-post till neuvonta.patentti(a)prh.fi.

Gå till Dokumenttjänst för patent (användningen kräver avtal, fullmakt och identifiering).Öppnas i en ny flik

Utskriftsversion Uppdaterad 14.11.2023