Gå direkt till innehållet
Meny

Aktiebolag och andelslag: Lämna in bokslut i tid – gratis

Patent- och registerstyrelsen (PRS) har skickat ett brev till 1 700 aktiebolag och andelslag för att påminna företag om skyldigheten att lämna in bokslutet.

Brevet har skickats till de företag vars räkenskapsperiod gick ut i oktober 2022 och vars bokslut den 9 maj 2023 ännu inte hade registrerats i handelsregistret.

Breven har skickats till de e-post-, post- eller besöksadresser som företagen har anmält till handelsregistret.

Kontrollera i tjänsten Virre om bokslutet har registrerats hos handelsregistret

De företag som nu får brevet är inte försenade med att lämna in bokslut. Brevet behöver inte uppmärksammas om företaget redan har lämnat in sitt bokslut.

I informationstjänsten Virre kan var och en gratis kontrollera om företagets bokslut finns registrerat i handelsregistret. Gå till Sökning av bokslut i informationstjänsten Virre.Öppnas i en ny flik

Observera: Skatteförvaltningen vidarebefordrar bokslutet till PRS endast om handlingarna har lämnats in med skattedeklarationen exakt enligt Skatteförvaltningens anvisningar.

Avgift på 85 euro tas ut för försenade bokslut

Aktiebolag och andelslag måste lämna in bokslut för varje räkenskapsperiod till handelsregistret – även om verksamheten har avbrutits eller lagts ned.

Lämna in det fastställda bokslutet till handelsregistret inom åtta månader från räkenskapsperiodens utgång.

Om du lämnar in bokslutet till handelsregistret för sent, skickar vi en faktura på 85 euro för försenat bokslut.

Se närmare anvisningar och en förteckning över de handlingar som behövs på prh.fi.

Ömsesidiga fastighetsaktiebolag lämnar inte in sitt bokslut

Du behöver inte uppmärksamma brevet om bolaget enligt sin bolagsordning är ett ömsesidigt fastighetsaktiebolag. Från och med 2019 har det varit möjligt för de här bolagen att registrera sin företagsform i handelsregistret.

Vi rekommenderar att ömsesidiga fastighetsaktiebolag registrerar sin företagsform. Läs våra anvisningar om avgiftsfri registrering av företagsform på prh.fi.

För mer information kontakta

Handelsregistrets rådgivning
Tfn 029 509 5900
mån–fre kl. 9.00–15.00‍

Utskriftsversion Uppdaterad 10.05.2023